Inhoud

De Vlaamse Regering keurde op 26 juni 2020 een plan goed om heropflakkeringen van COVID-19 in te dijken. De zorgraden met hun netwerk krijgen hier een belangrijke rol toebedeeld. Het welslagen van infectiebestrijding staat of valt immers door enerzijds een preventieve aanpak en anderzijds een doorgedreven contactopsporing en ondersteuning van getroffen voorzieningen en gemeenschappen. Meer informatie vind je in deze presentatie en op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Begin augustus opende in de stad Antwerpen het testdorp TestCovid aan Spoor Oost. Mensen zonder symptomen van het coronavirus én met een activatiecode voor een COVID-19 test kunnen zich na registratie laten testen. De belangrijkste doelstelling van dit testdorp is om de druk bij zorgverleners weg te nemen. 

Het testdorp kwam er op initiatief van ZNA en dit in nauwe samenwerking met 14 partners, waaronder de Stad Antwerpen en de huisartsenkringen. Op 12 augustus lichtten zij hun aanpak toe in een webinar. Bekijk de presentatie hier.

Op 1 juli zijn de zorgraden van de 60 eerstelijnszones in Vlaanderen formeel erkend. De zorgraden betreden meteen een zorglandschap dat zich aan het voorbereiden is op heropflakkeringen van COVID-19. Kwetsbare zorgvoorzieningen bereiden zich voor en iedereen is attent om lokale uitbraken snel te detecteren en de kop in te drukken. De zorgraad als bruggenbouwer bij uitstek heeft een wezenlijke rol te vervullen om de verschillende actoren met elkaar te verbinden, van lokaal bestuur tot huisartsenkring, van woonzorgcentrum tot ziekenhuis en andere gezondheidsactoren. Lees het volledige artikel op onze pagina omtrent eerstelijnszorg.

Omwille van COVID-19 is het dit jaar extra belangrijk dat de risicogroepen én gezonde personen vanaf 50 jaar zich maximaal laten vaccineren tegen griep. Zo vermijden we dat de ziekenhuisbezetting te hoog wordt bij een eventuele tweede coronagolf. De jaarlijkse griepvaccinatie wordt best toegediend tussen midden oktober en midden november. Hier kan je terecht voor meer informatie. Voor personeel uit de zorgsector is er een specifieke campagne: “Bescherm jij Yvette?”. Hier vind je meer info. Bestel nu je campagnemateriaal!

De teststrategie van Sciensano onderging een update. Deze infographic legt uit wanneer je getest wordt op COVID-19 en hoe dat verder verloopt.

Tijdens de openingssessie van het Congres Publieke Ruimte op 9 juni gaf collega dr. Ragnar Van Acker zijn visie over de publieke ruimte voor de toekomst, vanuit de invalshoek ‘bewegen en spelen’. Ragnar benadrukt het belang van meer ruimte voor spel & ontmoeting op korte termijn, en ondersteuning voor scholen en kwetsbare groepen. Ontdek hier de vier aanbevelingen en download de volledige presentatie.
Alles over een gezonde publieke ruimte

Ook op tijdens een online beleidsforum van het departement omgeving, kwam de impact van COVID-19 op het (lokaal) omgevingsbeleid aan bod. Bekijk de bijhorende powerpoint.

Met de online reeks PostCoronaTalks wil de VRP samen met aantal experten nagaan waar we op ruimtelijk vlak naartoe moeten na de crisis. Met welke ideeën, concepten en initiatieven bouwen we een gezonde stad? Hier vindt u de synthesenota van de vijf PostCoronaTalks. De presentaties en de video’s van de sessies kunt u eveneens op deze pagina (her)bekijken.

Naar aanleiding van corona is er véél te doen over de (inrichting van) publieke ruimte en de plaats van voetgangers en fietsers daarin. Lokale besturen spelen een sleutelrol door via tijdelijke/permanente aanpassingen in de publieke ruimte mensen aan te zetten om zich te voet of per fiets te verplaatsen. Een goede zaak, ook ná corona. Daarom delen we graag deze inspirerende praktijken die we met de Logo’s verzamelden. Ook de inspiratiepagina van Fietsberaad met kadernota staat vol succesvolle maatregelen. Verder is er nog het baanbrekende platform Verover De Ruimte: een alliantie die meer ruimte vraagt voor voetgangers en fietsers. Organisaties kunnen er hun eigen acties die autodelen stimuleren op registreren.

Zorgen voor elkaar moeten we altijd, maar vergeet ook jezelf niet. En vandaag nog nét iets meer dan anders. Of je nu thuis zit, of elke dag uit werken gaat: voor elk van ons heeft het leven een onverwachte wending genomen. Had je al zorgen of problemen voor corona of heeft deze situatie je helemaal onderuitgehaald? Aarzel dan niet om professionele hulp in te schakelen. 

Zorg je wel goed voor jezelf? Deze tips kunnen helpen.

De Coronacrisis heeft een dramatische impact gehad op mensen met een handicap. Dat blijkt uit een enquête van Unia die werd beantwoord door 865 mensen, onder wie 502 personen met een handicap en 363 familieleden.  

Ze voelden zich in de steek gelaten of hadden het idee dat ze niet echt meetelden. Lees verder op de pagina van Unia.

Onze samenleving start voorzichtig weer op. Daarbij mag niemand uit de boot vallen. COVID-19-maatregelen moeten met iedereen rekening houden. Ook met wie een handicap heeft of ouder is. INTER maakte een bundeling van tips.

Met de versoepeling van de lockdown-maatregelen worden de maatregelen ter preventie van besmetting met COVID19 – zowel op school als thuis, op het werk en in de winkel steeds belangrijker. Een korte blik op het nieuws of in de straat/ winkel toont echter dat er veel fouten gemaakt worden ondanks de grote inspanningen van winkeliers, werknemers, klanten… Daarom maakte Howest een nieuwe, korte e-learning.
In 10 minuten krijg je specifieke tips voor op school en voor thuis, op het werk en in de winkel.

Om alles zo helder (en constructief) mogelijk te houden, werkte Howest  het woord ‘BRAVO’ om tot een acroniem dat als leidraad dient.

Blijf op 1,5m afstand!
Respect voor handhygiëne
Aandacht voor hoesthygiëne
Veilig gebruik van beschermingsmiddelen
Oppervlaktes reinigen en ontsmetten.

Sinds de invoering van de corona-maatregelen is er een significante stijging van het aantal voetgangers en fietsers merkbaar. In die mate dat op verschillende plaatsen of tijdstippen het bewaren van ‘social distancing’ niet gevrijwaard kan worden. Dit zal wellicht nog meer het geval worden als de scholen – gedeeltelijk – heropenen en bedrijven terug opstarten.

Veel gemeenten zoeken of proberen uit hoe ze daar in de praktijk best mee kunnen omgaan. Meest gekend zijn de uitbreiding van de toepassing van fietsstraten, woonerven, zone 30, schoolstraten, fietsparkeren.
We verwijzen je hier graag door naar bestaande informatie en voorbeelden.

Probeer bij die nieuwe verkeerssituaties zoveel mogelijk te zorgen voor visuele ondersteuning (markeringen, logo’s, kleuren, bloembak,…). Voorzie best ook een evaluatie van uw tijdelijke maatregelen.

Om te vermijden dat COVID-19 zich na de versoepeling van de maatregelen opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert de Vlaamse overheid contactonderzoek uit. Wanneer iemand positief test op een COVID-19-test, start dit contactonderzoek. Om antwoorden te geven op de vragen van betrokkenen en hun contacten over dit onderzoek, maakte de Vlaamse overheid een folder op. Deze wordt via de Logo’s actief verspreid naar onder andere huisartsen, ziekenhuizen en lokale besturen. Meer info over het contactonderzoek en de digitale folder vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Digitale versies van de folder in andere talen vind je hier. Ben je ook geïnteresseerd om folders te ontvangen om zo een antwoord te kunnen bieden op de vragen van jouw inwoners, dan kan je ze hier aanvragen bij jouw Logo. Ook als je al een pakketje kreeg en er graag nog wil bijbestellen, kan je voor bijbestellingen bij jouw Logo terecht.

Vanaf vandaag volgt de Vlaamse overheid de weersvoorspellingen nauwgezet op. De kans op een warmteperiode, met mogelijke gezondheidsproblemen, in de komende maanden is reëel. Werk jij met of naar hittekwetsbare personen of groepen? Bereid je dan nu al voor, zodat je bij de aanvang van een warmteperiode de nodige maatregelen kan nemen. Naast informatie voor ouderen en kinderen, is er ook informatie beschikbaar op maat van lokale besturen en scholen. Gezien het Coronavirus op dit moment een bijkomende factor is, biedt de website ook antwoorden op de combinatie van hitte en het Coronavirus. Lees hier meer.

De Taskforce Zorg werkt aan regelingen om ambulante en mobiele werkingen (bijv. huisbezoek, afspraak op locatie,…) terug uit te breiden. Voor het aanbod in de jeugdhulp, voor personen met een handicap, in de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, voor de initiatieven Beschut wonen en een aantal ambulante revalidatievoorzieningen die psychosociale en fysieke revalidatie aanbieden en voor jeugdhulpinitiatieven zijn de voorwaarden bepaald om opnieuw directe contacten te hebben.  Meer info

Op 26 maart 2020 kondigde de Vlaamse overheid haar nieuwe #IKREDLEVENS-campagne aan. Daarmee wil ze alle Vlamingen oproepen om burgerzin te tonen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De campagne wil met drie belangrijke ‘checks’ mensen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen én vol te houden.  Lees meer over de 3 checks van de IKREDLEVENS-campagne.

Tijdens deze periode is het meer dan normaal dat mensen zich gestresseerd, gedesoriënteerd, angstig, depressief of boos voelen. In Vlaanderen blijven heel wat verschillende organisaties, initiatieven en professionele zorgverleners klaarstaan voor mensen die nood hebben aan psychosociale ondersteuning.  Op de website van de federale overheid vindt u een overzicht van verschillende initiatieven, telkens met hun doelgroepen en contactgegevens. 

 

De Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie (BWP) biedt financieel laagdrempelige psychotherapeutische ondersteuning aan personen met psychische klachten ontwikkeld in de context van de Covid-19 Crisis. Lees hier de begeleidende brief

In de strijd tegen het corona-virus is iedereen verplicht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit heeft uiteraard verregaande gevolgen, ook voor de alcohol- en drughulpverlening in Vlaanderen. Deze pagina geeft een overzicht van de richtlijnen voor professionals, goede praktijkvoorbeelden en de beschikbaarheid van de regionale dienstverlening.

Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief in zorg en welzijn. De vraag naar het aanbieden van de dienstverlening via online tools is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken. Maar hoe kies je als organisatie nu de meest geschikte tool voor bijvoorbeeld het delen van privacygevoelige informatie? En welke tools zijn al voorhanden?

Het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), het steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen bundelden hun kennis in een eenvoudige beslishulp. Die helpt je te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.

Lees meer over deze beslishulp

'VIVEL Verbindt' is het online communicatieplatform van het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn, of afgekort VIVEL vzw. Het doel van het online platform is om eerstelijnsmedewerkers, -zorgverleners en lokale besturen de kans te geven om goede ideeën en initiatieven met elkaar te delen en te leren van elkaar. Door de huidige noden en behoeften over een aanpak van Corona, zullen we dit platform nu gebruiken om hierover ideeën en initiatieven te delen. Ook burgers zijn welkom om over de schouder van organisaties mee te kijken.

De website gezondheidenwetenschap.be heeft een "fact check corona"-pagina geopend waarop alle informatie die de ronde doet over het coronavirus, gecontroleerd en becommentarieerd wordt.

Gezondheidenwetenschap.be is een door Zorg en Gezondheid gefinancierde website van het Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) die betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinfo wil bieden.

De medewerkers becommentariëren dagelijks gezondheidsinformatie die in de media aan bod komt en proberen met correcte info gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek hardnekkige mythes over gezondheid de wereld uit te helpen.

Surf naar het coronadossier van Gezondheid en Wetenschap

Een werkgroep (Taskforce) onder leiding van het FAGG werkt oplossingen uit voor schaarste aan beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en medische apparatuur op de Belgische markt. Ook de Vlaamse overheid bewandelt momenteel alle mogelijke pistes om extra mondmaskers te kunnen leveren aan de sectoren waarvoor zij bevoegd is en heeft daarvoor budget vrijgemaakt. Er is ook een plan om ze te verdelen onder de zorginstellingen en hulpverleners.

Voor problemen of vragen rond bevoorrading van beschermingsmiddelen, kan u contact nemen met deze werkgroep via coronashortages@fagg-afmps.be.

Lees meer over de opdrachten van deze werkgroep

Zet en hou burgers in beweging, met de voordelige, persoonlijke coaching van Bewegen op Verwijzing

Blijven bewegen is cruciaal voor de mentale en fysieke gezondheid van alle burgers. Nu meer dan ooit. Maar dat blijven bewegen is niet voor iedereen evident. Gelukkig is er Bewegen Op Verwijzing van het Vlaams Instituut Gezond Leven: een laagdrempelige, persoonlijke en voordelige coaching die gegeven wordt door een professionele coach. Normaal is het de huisarts die zijn of haar patiënten naar zo’n speciaal opgeleide coach doorverwijst, vandaar die ‘Op Verwijzing’. Maar tijdens deze coronatijden kan iedereen die niet genoeg beweegt, veel lang stilzit en vanop afstand een duwtje in de rug wil naar een actiever leven zo’n coach inschakelen. Dus ook alle burgers in jullie stad of gemeente. De coaching gebeurt via videobellen en wordt grotendeels terugbetaald door de Vlaamse overheid.

Maken jullie deze unieke coaching mee bekend in jullie stad of gemeente? Hier een artikel dat jullie gewoon kunnen overnemen in jullie communicatie. Voor meer info kan je terecht bij het Logo van jouw regio

 

Bewegen Op Verwijzing aanvragen kan nu over langere periode

De gevolgen van de huidige coronacrisis laten zich overal voelen. Ook op (de planning van) Bewegen Op Verwijzing. Organisaties die een (uitbreidings)dossier willen indienen in het kader van Bewegen Op Verwijzing ondervinden vast hinder omdat ze moeilijk onderling kunnen afspreken, omdat ze andere zaken dringend moeten regelen … Normaal kunnen nieuwe en uitbreidingsdossiers voor Bewegen Op Verwijzing tot 30 april worden ingediend. Deze datum wordt vervangen door een ruimere indienperiode. Nieuwe en uitbreidingsdossiers kunnen tussen 6 april en 17 augustus op elk moment worden ingediend. De beoordeling zal op dezelfde manier gebeuren maar een fysieke bespreking van de dossiers met de Vlaamse stuurgroep zal niet altijd mogelijk zijn. Daarom zal je waarschijnlijk langer dan 40 werkdagen moeten wachten op de beoordeling. Zeker in de maanden juli en augustus moet je rekenen op een langere verwerkingstijd.

Meer info over hoe je een aanvraag indient

De volgende data blijven behouden:

COVID-19 Gezondheidsenquête tijdens de afbouw van de maatregelen

De twee vorige COVID-19 Gezondheidsenquêtes konden elk op meer dan 40.000 deelnemers rekenen. Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, lanceerde intussen de derde enquête, die focust op onze ervaringen, onze gezondheid en ons welzijn tijdens de afbouw van de maatregelen. Lees meer over de derde COVID-19 gezondheidsenquête

Bevraging naar het welbevinden tijdens de Coronacrisis van Universiteit Gent

We worden vandaag geconfronteerd met de coronacrisis, die iedereen in de samenleving voor uitdagingen stelt. De regering nam belangrijke maatregelen om de verspreiding van het virus in te perken. Omdat het erg bijzondere tijden zijn, zijn we geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop mensen omgaan met de crisis en hoe het is gesteld met hun welbevinden. Daarnaast willen we ook onderzoeken wat ertoe leidt dat mensen deze adviezen al dan niet opvolgen, wat belangrijke informatie is naar preventie toe. Je vind de vragenlijst hier

Ervaringen publieke ruimte in crisistijd van Infopunt publieke ruimte

De coronacrisis en het gedwongen isolement van velen maakt duidelijk hoe dierbaar de openbare ruimte ons is. Ze speelt een elementaire rol in het functioneren van ons sociaal weefsel. In steden en dorpskernen zijn straten en pleinen leeg. De parken en de groengebieden errond zijn een toevluchtsoord geworden om even op adem te komen. Nu we beperkt zijn in onze verplaatsingen, is bij veel mensen de nood en behoefte aan kwaliteitsvolle verblijfsplekken in eigen buurt zeer concreet. Infopunt Publieke Ruimte peilt met een bevraging naar de ervaringen en beleving van de openbare ruimte tijdens de coronacrisis. De resultaten van deze enquête komen aan bod in het juninummer van het tijdschrift Publieke Ruimte. Je vind de vragenlijst hier.