Dat je geregeld en grondig je handen moet wassen, weet ondertussen iedereen. Dat je minstens 1,5 meter afstand moet houden van elkaar ook. Maar wist je dat het nu even belangrijk is om te zorgen voor de nodige rust en routine en dat we nu meer dan ooit zorg moeten dragen voor elkaar? Op de website van Rode Kruis vind je concrete tips over hoe we hier samen voor kunnen zorgen.

Psychosociale zorg en ondersteuning voor zorgverleners is in deze unieke omstandigheden erg belangrijk. Ze worden geconfronteerd met veel en langdurige stress, vermoeidheid en soms angst. Het Rode Kruis heeft in samenwerking met de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse overheid een online snelcursus ontwikkeld voor psychosociale hulpverleners of mensen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor de zorg voor het personeel. De nodige handvaten worden meegeven om psychosociale ondersteuning te bieden in tijden van COVID-19. Raadpleeg hier de cursus.

Voor psychologische hulp verwijzen we door naar de website www.geestelijkgezondvlaanderen.be. Daar is informatie te vinden over zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten, telefonische hulpverlening en online hulpverlening. De zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten bieden in sommige gevallen een alternatieve manier van communiceren aan.

Inzet van psychologen tijdens corona: zorgcontinuïteit

In de eerste plaats is het belangrijk om de zorgcontinuïteit te garanderen voor cliënten die zorg nodig hebben. Psychologen kunnen dus best bekijken hoe ze hun bestaande praktijk kunnen laten doordraaien.

Interessante tips en richtlijnen voor psychologen zijn te vinden op de webpagina van de Psychologencommissie of op de pagina van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

Inzet van psychologen tijdens corona: eerstelijnspsychologen

Zelfstandige (hoofd- of bijberoep) klinisch psychologen of orthopedagogen die in deze tijden van crisis hun expertise binnen een veilig en officieel kader ter beschikking willen stellen, kunnen zich kenbaar maken bij hun GGZ-netwerk. Zij kunnen via een versnelde procedure (tijdelijk) aansluiten bij het terugbetalingsproject eerstelijnspsychologische zorgen. Meer info hierover lees je in deze nota.

Mensen met psychische klachten kunnen ook terecht bij hun huisarts of bij de arbeidsgeneesheer van de externe preventiedienst. Via deze arts kan rechtstreeks doorverwezen worden naar een eerstelijnspsycholoog.

Psychologische hulp vanop afstand om mensen met paniek- en angstklachten zo goed mogelijk op te vangen:

De coronacrisis heeft een belangrijke psychologische impact op veel mensen. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen, neemt minister De Block het initiatief om videoconsultaties bij een geconventioneerde klinisch psycholoog of orthopedagoog terug te laten betalen. Bekijk hier het persbericht van de minister.

Voor psychosociale steun of een luisterend oor kunnen mensen in eerste instantie terecht bij:

  • Tele-Onthaal: 106 / Acute nood aan opvanggesprek / chat mogelijk via website
  • Awel: 102 / Kinderen, jongeren nood aan gesprek (16-22u)/ mail, chat, forum ook mogelijk
  • Zelfmoordlijn: 1813 / Suïcidepreventie / 24/7 , chat (18u30-22u), mail (binnen 5 werkdagen antwoord), zelfhulp-optie
  • Hulplijn geweld: 1712 / Relationele spanningen, geweld (alle leeftijden + chat via website)
  • JAC (CAW): 0800 13 500 / jongeren met nood aan gesprek en advies rond allerlei hulpverleningsvragen/ chat, mail ook mogelijk en momenteel ook chat op afspraak
  • WatWat: geen telefoonnummer, wel online /Kinderen en jongeren: informatie op maat van leeftijd 

Vind hier een overzicht van andere hulplijnen.

Best practices: Veerkacht

  • https://www.iedereenok.be/ Het zijn rare tijden. En die doen wat met een mens. Daarom is het belangrijker dan ooit om aan je mentale weerbaarheid (en die van je gezin of dierbaren) te werken. Deze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Het is een wetenschappelijk onderbouwd stappenplan van ongeveer vijfenveertig minuten. Je kan het alleen doorlopen of met je huisgenoten. Omdat we willen dat iedereen zich OK voelt.
  • https://www.dezorgsamen.be/ Als je in de zorgsector werkt, geef je vandaag alles wat je hebt. Met hart en ziel, dag en nacht. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en je collega’s te ondersteunen. Ook voor professionele hulp kan je hier terecht.

Best practices: Waardig afscheid nemen: (ook te vinden op de website De Weg Wijzer )

Best practices: Kinderen

Nu face-to-facecontacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief in zorg en welzijn. De vraag naar het aanbieden van de dienstverlening via online tools is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken. Maar hoe kies je als organisatie nu de meest geschikte tool voor bijvoorbeeld het delen van privacygevoelige informatie? En welke tools zijn al voorhanden?

Het steunpunt Mens en Samenleving (SAM), het steunpunt Geestelijke Gezondheid en het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen bundelden hun kennis in een eenvoudige beslishulp. Die helpt je te kiezen om snel de juiste online communicatietools in te zetten.

Lees meer over deze beslishulp

'VIVEL Verbindt' is het online communicatieplatform van het Vlaams Instituut voor de Eerste lijn, of afgekort VIVEL vzw. Het doel van het online platform is om eerstelijnsmedewerkers, -zorgverleners en lokale besturen de kans te geven om goede ideeën en initiatieven met elkaar te delen en te leren van elkaar. Door de huidige noden en behoeften over een aanpak van Corona, zullen we dit platform nu gebruiken om hierover ideeën en initiatieven te delen. Ook burgers zijn welkom om over de schouder van organisaties mee te kijken.

Hulplijn 1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de coronacrisis verwacht hulplijn 1712 een toename van conflicten en geweld in gezinnen. De professionele 1712-hulpverleners staan klaar om meer oproepen hierover te beantwoorden en zullen tijdens de coronacrisis de telefoon en chat blijven bemannen.

Daarnaast ontwikkelde 1712 de poster ‘Omgaan met conflicten in het gezin tijdens de coronacrisis. 5 Tips’. De poster bevat tips over hoe je kunt omgaan met conflicten in het gezin en vermeldt hulplijn 1712 en de belangrijkste noodnummers. Op de website 1712.be en via deze link vindt u meer informatie over dit initiatief en over hulplijn 1712.

De website gezondheidenwetenschap.be heeft een "fact check corona"-pagina geopend waarop alle informatie die de ronde doet over het coronavirus, gecontroleerd en becommentarieerd wordt.

Gezondheidenwetenschap.be is een door Zorg en Gezondheid gefinancierde website van het Belgische Centrum voor Evidence-Based Medicine (CEBAM) die betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinfo wil bieden.

De medewerkers becommentariëren dagelijks gezondheidsinformatie die in de media aan bod komt en proberen met correcte info gebaseerd op degelijk wetenschappelijk onderzoek hardnekkige mythes over gezondheid de wereld uit te helpen.

Surf naar het coronadossier van Gezondheid en Wetenschap

Een werkgroep (Taskforce) onder leiding van het FAGG werkt oplossingen uit voor schaarste aan beschermingsmiddelen zoals mondmaskers en medische apparatuur op de Belgische markt. Ook de Vlaamse overheid bewandelt momenteel alle mogelijke pistes om extra mondmaskers te kunnen leveren aan de sectoren waarvoor zij bevoegd is en heeft daarvoor budget vrijgemaakt. Er is ook een plan om ze te verdelen onder de zorginstellingen en hulpverleners.

Voor problemen of vragen rond bevoorrading van beschermingsmiddelen, kan u contact nemen met deze werkgroep via coronashortages@fagg-afmps.be.

Lees meer over de opdrachten van deze werkgroep

Beleidsinformatie Bevolkingsonderzoeken naar kanker opgeschort tot en met 26 april # Samenleving, gezin & welzijn
Lees meer