pexels-emma-bauso-2253879_1.jpg
Provider image

Een buddy biedt een luisterend oor, bouwt een relatie op met het hele gezin en gaat samen met het gezin op stap.

Categorie

 • Inclusieve vrije tijd
 • Ontmoeting & participatie
 • Taalbeleid

Doelen

 • De maatschappelijke participatie en het netwerk van de gezinnen vergroten en versterken.
 • Organisaties en diensten leren kennen en toeleiden naar kinderopvang, vrije tijdsinitiatieven, zoals de bibliotheek, een taalkamp of speelpleinwerking, of vrijwilligerswerk.
 • Informele oefenkans Nederlands

Doelgroep

 • Niet-Nederlandstalige en/of kwetsbare gezinnen, of gezinsherenigers

 

Succesfactoren

Voor het buddyproject voor gezinsherenigers:

 • De opdracht wordt afgebakend. De buddy staat bijvoorbeeld niet in voor hulpverlening of de zoektocht naar een woning.
 • De duur van het project, namelijk 6 maanden, zorgt ervoor dat de buddy en deelnemers elkaar op een stapsgewijze manier leren kennen.
 • Er wordt rekening gehouden met de noden en het profiel van zowel buddy als deelnemer.
 • Er wordt maandelijks een moment voorzien waarop buddy’s elkaar ontmoeten en ideeën kunnen uitwisselen. De ideeën, noden en signalen worden teruggekoppeld naar de beleidsmedewerker.
 • De groepsactiviteiten die aan bod komen dragen bij tot groepsbinding.
 • De communicatie naar zowel buddy’s als deelnemers is op maat. Er wordt gebruik gemaakt van duidelijke taal en eenvoudig Nederlands. Het communicatiemiddel, WhatsApp, werkt goed.
 • Er zijn duidelijke afspraken en een duidelijk kader bij de aanvang van het traject.
 • De focus op het welbevinden van de kinderen is een sterke motivator om deel te nemen aan het traject.

 

Uitdagingen

Voor het buddyproject voor gezinsherenigers:

 • Het werven van buddy’s en deelnemers kan tijdsintensief zijn.
 • Het is een uitdaging om deelnemers en buddy’s goed door te verwijzen bij specifieke problemen of om gepaste oplossingen aan te reiken, zoals het vinden van een kwalitatieve woning of een plaats in de kinderopvang.
 • Door huisvestingsproblemen en/of gezondheidsproblemen is het voor buddy’s en deelnemers niet altijd haalbaar om twee maal per maand af te spreken.
 • Wanneer buddy’s en deelnemers Nederlandse les volgen, is het niet altijd even gemakkelijk om een moment te vinden waarop beiden kunnen afspreken om een activiteit te doen.

Deze praktijk in

 

Gent

Buddywerking Tandem

Binnen het project Tandem matchen we een nieuwkomersgezinnen (gezinsherenigers) aan een buddy. De buddy spreekt Nederlands en indien nodig ook de moedertaal of contacttaal van de nieuwkomer. Op die manier kunnen deelnemers snel na aankomst instromen in het project, wat de integratie bevordert en het risico op sociaal isolement verkleint.

De duo’s leren samen organisaties kennen die aansluiten bij de noden van de deelnemer. en gedurende 6 maanden spreken ze af om twee maal per maand een vrijetijdsactiviteit te doen. Zo leren de duo’s de stad kennen en kunnen ze ondertussen ook (informeel) Nederlands oefenen en hun netwerk vergroten.

Naast de activiteiten in duo biedt IN-Gent ook een reeks ontspannende en educatieve groepsactiviteiten aan waar deelnemers van verschillende nationaliteiten elkaar beter leren kennen.

De buddy is een ex-nieuwkomer en spreekt een contacttaal. Dit leidt tot een wederzijds begrip en komt het uitwisselen van duidelijke informatie ten goede. De buddy’s voelen zich gemotiveerd om andere nieuwkomers te ondersteunen, en worden versterkt in zijn/haar competenties, wat de stap naar een opleiding of werk verkleint.

Contact IN-Gent

Kortrijk

Pelt

 • Buddywerking 'Compagnons' ondersteunt kinderen en hun gezin door samen op pad te gaan en een leusterend oor te bieden.
 • Contact

Beleidsdomeinen

 • Sociaal beleid
 • Taalbeleid
 • Vrije tijd
 • Vrijwilligerswerk

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.