Gemeentelijke praktijkvoorbeelden per SDG

Om de duurzame ontwikkelingsdoelstelling te realiseren zijn lokale besturen van doorslaggevend belang. Niet alleen raakt elke doelstelling aan lokale bevoegdheden, gemeenten moeten ook het goede voorbeeld geven. Vlaamse gemeenten dragen al hun steentje bij aan dit globale kader, maar er zijn extra inspanning nodig om het doel te bereiken. Via deze concrete gemeentelijke praktijkvoorbeelden tracht de VVSG per doelstelling inspiratie te geven aan lokale besturen om met de doelstellingen aan de slag te gaan.

Download 'De SDG's in de praktijk: concrete acties door Vlaamse gemeenten'