STAD GEEL GAAT IN TIEN GEBOUWEN 45% MINDER ELEKTRICITEIT VERBRUIKEN

– Erwin Van Damme | Expert Gebouwbeheer Energie – Wnd. Diensthoofd Patrimonium

Stad Geel pakt haar energieverbruik aan met de hulp van het Vlaams Energiebedrijf. De stad koos voor een grondige totaalaanpak in de vorm van een energieprestatiecontract met een energiedienstenbedrijf. In het contract zijn tien stedelijke gebouwen opgenomen. Stad Geel begint zo aan het grootste energie-efficiëntieproject in de Kempen.

Onder begeleiding van het Vlaams Energiebedrijf (VEB) ging stad Geel op zoek naar manieren om de factuur te laten dalen. Vandaag betaalt de stad jaarlijks een energiefactuur van zowat 400.000 euro voor de gebouwen die het hart van de stedelijke activiteiten vormen.

Naast het stadhuis vallen het zwembad, de sporthal, de bibliotheek, het cultureel centrum en enkele scholen onder het project.

Besparing

Om de factuur naar beneden te halen, werkte de stad een energieprestatiecontract (EPC) uit. De firma Engie – Cofely kwam uiteindelijk als winnaar uit de bus na de aanbestedingsprocedure. Cofely Services zal zich de komende twaalf jaar inzetten als energiedienstenbedrijf of afgekort ESCO. Stad Geel zal in deze gebouwen maar liefst 45% op haar elektriciteitsverbruik en 18% op haar aardgasverbruik besparen. Via een energieprestatiecontract wordt het energiedienstenbedrijf verplicht die energiebesparing jaarlijks te bereiken. Het pakket aan energiebesparende maatregelen kost 1,7 miljoen euro, betaald door stad Geel. Gedurende twaalf jaar verdient de stad die investeringen terug met een deel van de energiebesparing. Zo zorgt dit energieprestatiecontract ervoor dat er geen druk staat op het budget. De stad wapent zich op die manier ook tegen de steeds stijgende energieprijzen.

  • “ De stad koos voor een grondige totaalaanpak in de vorm van een energieprestatiecontract met een energiedienstenbedrijf.”

Pionierswerk

Stad Geel begint hiermee aan het grootste energie-efficiëntieproject ooit in de Kempen. Met dit project kiest de stad duidelijk voor een duurzame toekomst en wil ze het goede voorbeeld geven op het vlak van energiezuinigheid. De investeringen verdienen zich relatief snel terug waardoor er middelen vrijkomen die voor andere noden kunnen ingezet worden. De stad is blij met dit project. Het was pionierswerk, maar het toont duidelijk aan dat het de stad menens is op het vlak van duurzaamheid.

Van lamp tot warmtekrachtkoppeling

Het energieprestatiecontract kwam er na uitgebreid studiewerk. Enkele maatregelen die worden genomen:

  • vervanging van de klassieke verlichting door led-verlichting in acht gebouwen;
  • nieuwe stookketels en beheer op afstand in drie scholen en cc de Werft;
  • een warmtekrachtkoppeling voor het Sociaal Huis, dat is een motor die warmte en elektriciteit levert op aardgas;
  • 1.250 zonnepanelen op verschillende gebouwen die 335 kWp opleveren;
  • volledige vervanging in één school van de stalen ramen met enkel glas.

Ondertussen worden de eerste investeringen uitgevoerd.

De ESCO doet het volledige beheer en onderhoud van de huidige installaties en de nieuwe installaties voor verwarming, ventilatie en koeling, met de garantie dat alles in goede staat blijft. Door het onderhoud en het beheer te koppelen aan de investeringen verzekert de stad er zich van dat de maximale energiebesparing gehaald wordt en de investeringen zich maximaal terugverdienen.

Via een energiemonitoringsysteem kunnen de prestaties voortdurend opgevolgd worden.

Alle energiemeters en ook de watermeters worden automatisch ingelezen.

Ondersteuning door VEB

Het VEB zorgde voor de technische, aankoop en juridische kennis om het bestek in de markt te zetten en het contract af te sluiten. Het VEB zal ook mee instaan voor de opvolging van het contract gedurende het eerste jaar.