Fysieke toegankelijkheid kennisitem .jpg
Provider image

Door in te zetten op fysieke toegankelijkheid wordt de openbare ruimte voor alle inwoners beter te betreden. Een lokaal actieplan rond integrale toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen is een actie van Plan Samenleven.

Categorie

Toegankelijke dienstverlening

Doelen

  • Deze praktijken hebben als doel om de (openbare) ruimte fysiek toegankelijk te maken voor iedereen.

Doelgroep

  • Alle inwoners, nadruk op inwoners met een fysieke beperking.

Beschrijving

Als lokaal bestuur zorg je ervoor dat jouw dienstverlening zo toegankelijk mogelijk is. Door in te zetten op fysieke toegankelijkheid kunnen ook de meer kwetsbare inwoners vlot gebruikmaken van de fysieke dienstverlening aan het loket.

Integrale toegankelijkheid is één van de acties binnen Plan Samenleven. Onder actie 18: Lokaal actieplan integrale toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen wordt er ingezet op het gebruikscomfort van publiek toegankelijke gebouwen en omgeving voor elke inwoner en bezoeker van een gemeente. Dus ook voor personen met een beperking of minder mobiele personen. 

 

Deze praktijk in

Antwerpen

  • Werken aan een meer toegankelijke stad: De stad Antwerpen is binnen het Plan Samenleven mentorbestuur voor actie 18: Lokaal actieplan integrale toegankelijkheid ontwikkelen en uitrollen. Antwerpen wil een stad zijn waar iedereen vrij en volwaardig kan participeren. Zo’n toegankelijke stad lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Want hoe zorg je er bijvoorbeeld als stadsbestuur voor dat nieuwe publieke gebouwen of opnieuw aan te leggen pleinen betreedbaar, begrijpbaar en bruikbaar zijn voor alle gebruikers, met of zonder beperking? Welke maatregelen voorzie je voor stadspersoneel om werken met een beperking makkelijker te maken? En welke info rond toegankelijkheid stel je ter beschikking, zodat mensen hun bezoek beter kunnen voorbereiden? Hiervoor werken ze nauw samen met Inter

Brugge

  • Brochure voor een toegankelijke bezoek aan Brugge: In deze brochure vind je naast een uitgestippeld belevingsparcours, ook praktische info en tips om een bezoek voor te bereiden. Voor bezoekers met een handicap is het immers belangrijk dat zij zich degelijk kunnen informeren over alle aspecten van een toeristisch bezoek. De brochure is ook omgezet in digitale versie die makkelijk bruikbaar is voor blinden en slechtzienen.

Lier

  • Op het Belfortplein werd er in maart 2023 een inclusieve speeltuin geopend, met Pia als ambassadrice, waar ook kinderen met een beperking vrij kunnen spelen op de toestellen.

Mechelen

  • In het kader van het actieplan integrale toegankelijkheid heeft Stad Mechelen hellende en bellende vlakken geleverd aan handels- en horecazaken. Een hellend of bellend vlak is drempelhulp in de vorm van een oprijplaat en wordt op maat van de zaak gemaakt. Deze drempelhulpen zorgen voor een vlotte en veilige toegang voor rolstoelgebruikers, kinderwagens en mensen met mobiele hulpmiddelen.
  • Toegankelijke brochure: In deze brochure vind je toegankelijke wandelroutes in Mechelen met ook aandacht voor dementievriendelijkheid en autismevriendelijkheid. 

Sint-Gillis

  • Op het speelterrein Vosdreef zijn de versleten veerwipjes vervangen door een gloednieuw veerwipje en een dubbele veerwip. En op de speelterreinen Heuldonk en Vendelier zijn er inclusieve veerwipjes geplaatst, verstevigd met extra steunen zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen. 

 

Beleidsdomeinen

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.