Corona en lokale financiën

Impact van de coronacrisis op de lokale financiën

Maatregelen en informatie Vlaamse overheid

Maatregelen en informatie Federale overheid

  • Geen btw op de terbeschikkingstelling van personeel door lokaal bestuur aan een vaccinatiecentrum (nieuwsbericht)
  • Tijdelijke tolerantie winstoogmerk AGB's voor btw-aftrek: verlenging tot 30.9.2021 (Verlenging vrijstelling winstoogmerk AGB's
  • FOD Financiën actualiteit COVID-19: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/overview?f%5B0%5D=field_themes%3A4429
  • specifieke maatregelen voor OCMW'shttps://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/maatregelen-ocmws 
  • Tijdelijk verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en handgel vanaf 4 mei 2020 (nieuwsbericht
  • automatisch uitstel indienen btw-aangifte: geen effect op de lokale besturen, tenzij voor hun eigen btw-aangifte
  • automatisch betalingsuitstel btw: geen effect voor de lokale besturen, tenzij voor hun eigen btw-betaling
  • verlenging betalingstermijn personenbelasting voor aanslagjaar 2019 met 2 maanden: beperkt effect voor de gemeenten; het gros van de aanvullende personenbelasting (APB) krijgen de gemeenten via voorschotten in de periode september-april; de bedragen van de andere maanden zijn wel gebaseerd op de werkelijk door de fiscus ontvangen bedragen, maar bij de meeste afrekeningen moeten belastingplichtigen geld terug krijgen, waardoor de APB automatisch verworven is en naar de gemeente kan gaan.