Vlaamse overheid

Federale overheid

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

  • automatisch uitstel indienen btw-aangifte: geen effect op de lokale besturen, tenzij voor hun eigen btw-aangifte
  • automatisch betalingsuitstel btw: geen effect voor de lokale besturen, tenzij voor hun eigen btw-betaling
  • verlenging betalingstermijn personenbelasting met 2 maanden: beperkt effect voor de gemeenten; het gros van de aanvullende personenbelasting (APB) krijgen de gemeenten via voorschotten in de periode september-april; de bedragen van de andere maanden zijn wel gebaseerd op de werkelijk door de fiscus ontvangen bedragen, maar bij de meeste afrekeningen moeten belastingplichtigen geld terug krijgen, waardoor de APB automatisch verworven is en naar de gemeente kan gaan.