Corona en lokale financiën

Impact van de coronacrisis op de lokale financiën

 • Ramingen van de FOD Financiën over de APB-ontvangsten 2020-2024 (presentatie oktober 2020)
 • Duidelijkheid over financiële evenwichtsnormen - Omzendbrief aanpassing meerjarenplan (nieuwsbericht 24 september 2020)
 • Debat Commissie Binnenland Vlaams Parlement (30 juni 2020) 
 • Webinar VVSG (i.s.m. Vlofin) met resultaten bevraging coronagevolgen voor financiën lokale besturen (26 juni 2020)
 • Studie Belfius over de impact van de coronacrisis op de lokale financiën (25 juni 2020)
 • VVSG vraag om verplicht financieel evenwicht op korte termlijn los te laten (nieuwsbericht 22 juni 2020)
 • Coronacrisis maakt lokale besturen financieel onzeker (nieuwsbericht 22 juni 2020)
 • Lokale besturen zien door de coronacrisis hun uitgaven stijgen en ontvangsten dalen. Sommige budgettaire effecten zijn voor dit jaar, andere (met bv. de verwachte stevige daling van de aanvullende personenbelasting) pas voor 2021 en later. Maar hoe kwetsbaar zijn de huidige meerjarenplannen voor deze schokken. Lokaal (5/2020) ging het voor u na in deze bijdrage.

Maatregelen en informatie Vlaamse overheid

Maatregelen en informatie Federale overheid

 • FOD Financiën actualiteit COVID-19: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/overview?f%5B0%5D=field_themes%3A4429
 • specifieke maatregelen voor OCMW'shttps://www.mi-is.be/nl/tools-ocmw/maatregelen-ocmws 
 • tijdelijke tolerantie winstoogmerk AGB's voor btw-aftrek (nieuwsbericht en circulaire 2020/C/139 die circulaire 2020/C/68 vervangt)
 • tijdelijk verlaagd btw-tarief voor mondmaskers en handgel vanaf 4 mei (nieuwsbericht)
 • automatisch uitstel indienen btw-aangifte: geen effect op de lokale besturen, tenzij voor hun eigen btw-aangifte
 • automatisch betalingsuitstel btw: geen effect voor de lokale besturen, tenzij voor hun eigen btw-betaling
 • verlenging betalingstermijn personenbelasting voor aanslagjaar 2019 met 2 maanden: beperkt effect voor de gemeenten; het gros van de aanvullende personenbelasting (APB) krijgen de gemeenten via voorschotten in de periode september-april; de bedragen van de andere maanden zijn wel gebaseerd op de werkelijk door de fiscus ontvangen bedragen, maar bij de meeste afrekeningen moeten belastingplichtigen geld terug krijgen, waardoor de APB automatisch verworven is en naar de gemeente kan gaan.