person-in-white-long-sleeve-shirt-using-a-tablet-computer-3740190_3_1.jpg
Provider image

Eurocities, netwerk van ruim 140 Europese steden waaronder Antwerpen en Gent, roept Europa op tot een betere coördinatie van de toekomstige 5G-netwerken en een goede samenwerking met de steden. Lokale besturen zijn immers cruciaal voor een vlotte uitrol en implementatie.

In de verklaring die ze hierover lanceerden vragen ze:

  • Gelijke verdeling van de 5G-netwerken, ook dekking in minder bevolkte gebieden is belangrijk.
  • Een veilige en verantwoorde uitrol van 5G door een gecoördineerde informatiedeling over de werkelijke impact van 5G op mens en gezondheid en door middelen vrij te maken voor onderzoek naar de effecten.
  • Een duurzame uitrol van 5G en duidelijke protocollen over het design van de antennes en small cells om het uitzicht in de publieke ruimte niet te verstoren
  • Een helder gemeenschappelijk kader voor het gebruik van de publieke infrastructuur voor de uitrol van 5G dat duidelijk de verantwoordelijkheden van telecomoperatoren omschrijft om de publieke veiligheid te vrijwaren, ook afspraken over de kostendekking voor het management van de infrastructuur zijn nodig
  • Duidelijke regels over de toegang tot de data en het delen van data via dataplatformen. De Europese regelgeving moet garanties verlenen dat overheden toegang kunnen krijgen tot de data verzameld door de telecomoperatoren
  •  Een sterke samenwerking met de lokale overheden voor de uitrol en implementatie van 5G door het gezamenlijk testen en ontwikkelen van nieuwe beleidsinitiatieven en projecten voor de toepassing en de impact van nieuwe technologieën.

Als VVSG willen we onze leden zo goed mogelijk ondersteunen bij de toekomstige transitie naar 5G en nemen ook rond dit dossier de belangen op van de lokale besturen.  De komende weken gaan we rond dit dossier verder in gesprek met de betrokken centrale overheden, telecomoperatoren en andere relevante organisaties. 

Heb je als lokaal bestuur een vraag/nood met betrekking tot 5G?  Neem dan eens een kijkje op onze  ‘5G - Vraag en Antwoord’ of meld het ons via dit formulier.