Europees cohesiebeleid 2014 - 2020

Het Europese cohesiebeleid heeft voor de eerste keer een gemeenschappelijk strategisch kader. Dit betekent dat alle zogenaamde structuurfondsen dezelfde regels volgen, met specificaties per fonds. Het gaat om:  het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)  het Europees Sociaal Fonds (ESF) het Kader voor Europese Territoriale Samenwerking (ETS – beter gekend als Interreg) het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO – beter gekend als PDPO III) het Europees Fonds voor de Visserij en Maritieme Zaken (EFVMZ). Tussen België en de EU werd een partnerschapsovereenkomst afgesloten (oktober 2014). Daarin staan de grote lijnen van de programma’s voor de hele periode. Voor elk programma wordt een Operationeel programma afgesproken. Daarin staan meer details over de doelstellingen, investeringsprioriteiten, middelen, werkwijze. Voor Vlaanderen is - het Agentschap Ondernemen verantwoordelijk voor EFRO en de negen programma’s van Interreg - het Agentschap ESF is verantwoordelijk ESF. - Het Departement Landbouw is verantwoordelijk voor het EFFPO Per provincie zijn er programmasecretariaten voor de Europese Structuurfondsen. Antwerpen en Gent hebben hun eigen technische assistentie desk.

Meerjarig Financieel Kader 2014 - 2020

De Europese Commissie werkt met een meerjarenplan waarin de doelstellingen en visie van de EU worden vervat: dat Meerjarig Financieel Kader is het algemene kader voor de financiële middelen die aan de Europese programma’s worden toegewezen. Het Meerjarig Financieel Kader (MFK) wordt bepaald door de lidstaten en de Europese Commissie en het Europees Parlement.  Voor de eerste keer werd het budget verminderd met 3%. Voor deze periode ligt 960 miljard euro vast als plafondbedrag. In de feiten is berekend dat de reële uitgaven ongeveer 908 miljard zullen bedragen. ​​