Coronarichtlijnen erediensten

 • Aanbevelingen ABB religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (8 juni 2021)

 • Door het MB van 23 juni 2021 gelden vanaf 27 juni 2021 volgende regels voor het uitoefenen van erediensten, andere dan begrafenissen:

  • maximum 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld; bij activiteiten buiten geldt een maximum van 400 personen;
  • een zittend publiek van maximum 2000 personen tot en met 29 juli 2021 en een publiek van maximum 3000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag binnen aanwezig zijn op de ceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid voor ceremonies boven de 200 personen;
  • Een publiek van maximum 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag buiten aanwezig zijn op de ceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid voor ceremonies boven de 400 personen.
  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  • een afstand van ten minste 1,5 meter tussen elk huishouden en elke vaste groep van acht;
  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiĆ«ne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiĆ«nemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden of van de vaste groep van acht.
 • Specifieke regels voor uitvaarten

 • Bestuursorganen van lokale geloofsgemeenschappen (update)