Coronarichtlijnen erediensten

 • MB 23 oktober 2020: de uitoefening van de eredienst en de niet-confessionele morele dienstverlening is mogelijk onder volgende voorwaarden:
  • maximum 40 aanwezigen (een protocol kan eventueel meer mensen toelaten, maar maximaal 200; op 23 oktober bestaande protocollen blijven geldig) 
  • respect voor de afstandsregels , in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
  • het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;
  • de terbeschikkingstelling van middelen om in de noodzakelijke handhygiĆ«ne te voorzien bij de in- en uitgang.
 • Huwelijken en uitvaartplechtigheden: door het MB van 18 oktober 2020 wordt het aantal aanwezigen beperkt:
  • Burgerlijke huwelijken: maximum 40 aanwezigen, zonder receptie of feestmaaltijd achteraf. 
  • Begrafenissen en crematies: maximum 40 aanwezigen, zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Een koffietafel  na de ceremonie kan met maximum 40 personen.
 • Richtlijnen voor vergaderingen van bestuursorganen van geloofsgemeenschappen 
  Aanbevelingen Agentschap Binnenlands Bestuur (11 september 2020)
 • De verkiezing van de raden van de erkende lokale geloofsgemeenschappen (gepland voor april/mei) wordt uitgesteld. Lees hier de omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (18 maart 2020).
 • COVID-19: gedeeltelijke verkiezingen raden erediensten (update 30 juni 2020)