Coronarichtlijnen erediensten

 • Heropstart religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (richtlijnen ABB 1 juyli 2020)
 • Ministerieel Besluit van 30 juni 2020: de uitoefening van de eredienst en de niet-confessionele morele dienstverlening is mogelijk onder volgende voorwaarden:
  • vanaf 1 juli 2020 maximum 200 aanwezigen, vanaf 1 augustus 400 maximum aanwezigen;
  • respect voor de afstandsregels van social distancing, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor personen die onder hetzelfde dak wonen;
  • het verbod op fysieke aanrakingen van personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers;
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiĆ«ne te voorzien bij de in- en uitgang.
 • Huwelijken en uitvaartplechtigheden: door het Ministerieel Besluit van 30 juni 2020 wordt het aantal aanwezigen beperkt:
  • Burgerlijke huwelijken: maximum 200 aanwezigen (vanaf 1 juli 2020), en maximum 400 aanwezigen (vanaf 1 augustus 2020). Een receptie of feest achteraf kan met ten hoogste 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus), met de regels die ook voor de horeca gelden (zittend, afstand tussen tafels, bedioening met mondmaskers).
  • Begrafenissen en crematies: maximum 200 aanwezigen (vanaf 1 juli 2020), en maximum 400 aanwezigen (vanaf 1 augustus 2020), zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Een koffietafel of receptie organiseren na de ceremonie kan met maximum 50 personen (100 personen vanaf 1 augustus), met de regels die ook voor de horeca gelden (zittend, afstand tussen tafels, bedioening met mondmaskers).
 • Richtlijnen voor vergaderingen van bestuursorganen van geloofsgemeenschappen Aanbevelingen Agentschap Binnenlands Bestuur (15 juni 2020)
 • De verkiezing van de raden van de erkende lokale geloofsgemeenschappen (gepland voor april/mei) wordt uitgesteld. Lees hier de omzendbrief van het Agentschap Binnenlands Bestuur (18 maart 2020).