Coronarichtlijnen erediensten

 • Aanbevelingen ABB religieuze en levensbeschouwelijke activiteiten (30 maart 2021)

 • Momenteel gelden volgende regels voor het uitoefenen van erediensten, andere dan begrafenissen:

  • maximum 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld;

  • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;

  • een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;

  • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;

  • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de afstandsregels kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;

  • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;

  • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;

  • de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;

  • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;

  • fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

 • Specifieke regels voor uitvaarten

 • Richtlijnen voor vergaderingen van bestuursorganen van geloofsgemeenschappen 

 • COVID-19: gedeeltelijke verkiezingen raden erediensten (update 30 juni 2020)