Coronacrisis en het beleidsdomein economie

Hieronder bundelen we – op maat van de Vlaamse steden en gemeenten – de meest relevante informatie en bepalingen voor het lokaal economisch beleid en de dienstverlening aan ondernemers.

 • Samenvatting laatste update
 • Regels per sector 
 • Flankerende maatregelen

Oproep
Botst u zelf op knelpunten of onduidelijkheden? Neemt uw gemeente zelf ook maatregelen om ondernemingen te ondersteunen tijdens of na de crisis? Laat het ons weten via economie@vvsg.be

 

Samenvatting laatste update 25 maart 2020, 13u

We verzamelden de laatste dagen talloze onduidelijkheden en knelpunten. Deze bundelden en bezorgden we aan de bevoegde instanties. Dit wierp zijn vruchten af. Intussen zijn heel wat van uw en onze vragen beantwoord. Er blijven echter ook een aantal onduidelijkheden over en er komen ook nieuwe bij. Hiervoor doen we nog verdere navraag.

Wat wijzigde met deze update?

In het document ‘overzicht regels per sector’ vindt u heel wat nieuwe/gewijzigde bepalingen voor o.a. kapsalons, gemengde winkels en ambulante handel. Deze vloeien voort uit de ministeriële besluiten van 23 en 24 maart en uit de nieuwe update van de FAQ van het federale crisiscentrum.

Ook vulden we het document ‘overzicht maatregelen’ aan met bijkomende gemeentelijke initiatieven. Neemt uw gemeente ook aanvullende maatregelen, laat het ons weten!

 

Regels per sector

In onderstaand overzicht bundelden we alle actuele bepalingen. We hanteren hierbij volgende principes:

 • Enkel formele bronnen 
  De veelheid aan informatie die circuleert creëert verwarring, temeer omdat niet alle info formeel bevestigd is. Daarom baseren we ons in dit overzicht enkel op formele bronnen en vermelden we deze bronnen ook.  Als er (nog) geen sprake is van een formele bevestiging en/of voldoende duidelijkheid, geven we dit expliciet aan.
 • Onduidelijkheden/knelpunten
  Deze leggen we dagelijks voor aan de bevoegde instanties.
 • Updates
  Nieuwe informatie melden we u via de updates en passen we aan in het overzichtsdocument.

  Overzicht regels per sector update 25 maart 13u

Flankerende maatregelen

In onderstaand overzicht vindt u volgende informatie:

 • Voornaamste federale en Vlaamse steunmaatregelen
  We verwijzen naar de informatiepagina’s van de bevoegde instanties.
 • Lokale maatregelen
  We focussen vooral op de flankerende maatregelen op gemeentelijk niveau. Gemeenten kunnen ons hun aanvullende maatregelen steeds melden via economie@vvsg.be. We nemen ze graag mee op in ons overzicht.

  Overzicht maatregelen update 27 maart 10u