Coronacrisis en het beleidsdomein economie

Hieronder bundelen we – op maat van de Vlaamse steden en gemeenten – de meest relevante informatie en bepalingen voor het lokaal economisch beleid en de dienstverlening aan ondernemers.

Oproep
Botst u zelf op knelpunten of onduidelijkheden? Neemt uw gemeente zelf ook maatregelen om ondernemingen te ondersteunen tijdens of na de crisis? Laat het ons weten via economie@vvsg.be

Inhoud

 • Samenvatting laatste update
 • Regels per sector: wanneer mogen welke winkels, handelszaken, ondernemingen, … wel of niet open/aan de slag?
 • Aanpak heropstart en flankerende maatregelen: welke maatregelen nemen gemeenten om de heropstart van de economie in goede banen te leiden en om de negatieve effecten van de crisis te verzachten

Samenvatting laatste update 30 september

Vrijdag 25 september 2020 verscheen een nieuw wijzigingsbesluit COVID-19, als vertaling van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september. Daarnaast is ook een nieuwe FAQ van het Nationaal Crisiscentrum beschikbaar.

De wijzigingen hebben  voornamelijk betrekking op:

 • De algemene mondmaskerplicht op markten en kermissen wordt vervangen door de mogelijkheid voor gemeenten om dit zelf op te leggen.
 • Nadat eerder al de tijdsbeperking wegviel voor het winkelen en het marktbezoek wordt nu ook het duo-winkelen geschrapt.
 • Voor recepties en banketten wordt voortaan het onderscheid gemaakt tussen met/zonder professionele cateraar of traiteur. Zonder: max. 10 personen. Met: ongelimiteerd, voor zover inachtneming strikte regels

Aanvullend is er ook duidelijkheid gecreëerd over de kerstmarkten (te beschouwen als jaarmarkt, dus geen evenement) en de ijspistes (als apart evenement beoordelen).

U vindt nog steeds een gecoördineerde versie van het MB COVID-19 op de algemene coronapagina van de VVSG. Verder werkten we ook ons overzichtsdocument ‘Regels per sector’ helemaal bij (zie hieronder).

 

Regels per sector

In onderstaand overzicht bundelden we alle actuele bepalingen. We hanteren hierbij volgende principes:

 • Enkel formele bronnen 
  De veelheid aan informatie creëert verwarring. Daarom baseren we ons in dit overzicht enkel op formele bronnen.
 • Onduidelijkheden/knelpunten
  Deze leggen we voor aan de bevoegde instanties.
 • Updates
  Nieuwe info melden we via updates en passen we aan in het overzicht.

Overzicht regels per sector - update 30 september

Aanpak heropstart en flankerende maatregelen

In onderstaande overzichten vindt u inspiratie voor een gemeentelijke aanpak om: