Coronacrisis en het beleidsdomein economie

Hieronder bundelen we – op maat van de Vlaamse steden en gemeenten – de meest relevante informatie en bepalingen voor het lokaal economisch beleid en de dienstverlening aan ondernemers.

Oproep
Botst u zelf op knelpunten of onduidelijkheden? Neemt uw gemeente zelf ook maatregelen om ondernemingen te ondersteunen tijdens of na de crisis? Laat het ons weten via economie@vvsg.be

Inhoud

 • Samenvatting laatste update
 • Regels per sector: wanneer mogen welke winkels, handelszaken, ondernemingen, … wel of niet open/aan de slag?
 • Aanpak heropstart en flankerende maatregelen: welke maatregelen nemen gemeenten om de heropstart van de economie in goede banen te leiden en om de negatieve effecten van de crisis te verzachten

Updates

Via onze updates geven we een geactualiseerde stand van zaken van de regelgeving en van de steunmaatregelen.

U vindt de gecoördineerde versie van het Ministerieel Besluit en de laatste versie van de FAQ op de algemene coronapagina van de VVSG

Regels per sector

In onderstaand overzicht bundelden we alle actuele bepalingen. We hanteren hierbij volgende principes:

 • Enkel formele bronnen 
  De veelheid aan informatie creëert verwarring. Daarom baseren we ons in dit overzicht enkel op formele bronnen.
 • Onduidelijkheden/knelpunten
  Deze leggen we voor aan de bevoegde instanties.
 • Updates
  Nieuwe info melden we via updates en passen we aan in het overzicht.

Overzicht regels per sector - update 30 juni 2021

Aanpak heropstart en flankerende maatregelen

In onderstaande overzichten vindt u inspiratie voor een gemeentelijke aanpak om: