Coronacrisis en het beleidsdomein economie

Hieronder bundelen we – op maat van de Vlaamse steden en gemeenten – de meest relevante informatie en bepalingen voor het lokaal economisch beleid en de dienstverlening aan ondernemers.

Oproep
Botst u zelf op knelpunten of onduidelijkheden? Neemt uw gemeente zelf ook maatregelen om ondernemingen te ondersteunen tijdens of na de crisis? Laat het ons weten via economie@vvsg.be

Inhoud:

In onderstaand overzicht vindt u inspiratie voor een gemeentelijke aanpak om de heropstart van de economie in goede banen te leiden.
We vullen dit document gaandeweg aan met concrete voorbeelden.

Oproep: Bedankt om ons jullie heropstart-maatregelen te bezorgen via economie@vvsg.be

Overzicht heropstart horeca update 8 juni

Overzicht heropstart handel update 27 mei, 16 uur

Overzicht heropstart ambulante handel en kermissen update 8 juni 

Vrijdag 5 juni verscheen een nieuw Ministerieel Besluit COVID-19. Tijdens het weekend volgde ook een aanpassing van de FAQ van het Nationaal Crisiscentrum.

Volgende documenten zijn volledig bijgewerkt: ‘Regels per sector’, ‘Heropstart Horeca’ en ‘Heropstart Ambulante handel’. In het overzicht ‘Regels per sector’ vindt u ook de meest recente versies van het MB (officieus gecoördineerd) en de FAQ.

De eerstvolgende dagen werken we ook de documenten ‘Heropstart Handel’ en ‘Maatregelen’ verder bij.

In onderstaand overzicht bundelden we alle actuele bepalingen. We hanteren hierbij volgende principes:

 • Enkel formele bronnen 
  De veelheid aan informatie die circuleert creëert verwarring, temeer omdat niet alle info formeel bevestigd is. Daarom baseren we ons in dit overzicht enkel op formele bronnen en vermelden we deze bronnen ook.  Als er (nog) geen sprake is van een formele bevestiging en/of voldoende duidelijkheid, geven we dit expliciet aan.
 • Onduidelijkheden/knelpunten
  Deze leggen we dagelijks voor aan de bevoegde instanties.
 • Updates
  Nieuwe informatie melden we u via de updates en passen we aan in het overzichtsdocument.

Overzicht regels per sector update 1 juli

In onderstaand overzicht vindt u volgende informatie:

 • Voornaamste federale en Vlaamse steunmaatregelen
  We verwijzen naar de informatiepagina’s van de bevoegde instanties.
 • Lokale maatregelen
  We focussen vooral op de flankerende maatregelen op gemeentelijk niveau. Gemeenten kunnen ons hun aanvullende maatregelen steeds melden via economie@vvsg.be. We nemen ze graag mee op in ons overzicht.

Overzicht maatregelen update 27 mei, 16 uur