Deeleconomie

Vanuit ecologische of economische drijfveren gaan we als consumenten alsmaar meer materialen hergebruiken, delen of repareren. Het bezitten van spullen begint aan belang af te nemen. De vlotte toegang tot diensten of goederen wordt alsmaar belangrijker. De deeleconomie maakt dan ook een belangrijk onderdeel uit van de circulaire economie.

De populariteit van streamingsplatformen als Spotify en Netflix tonen dit ook aan.  We hoeven niet langer zelf films of muziek aan te kopen maar willen wel op elk moment  toegang hebben en keuze uit een groot assortiment.

Steeds vaker bieden particulieren aan anderen goederen die ze bezitten of diensten aan, eventueel tegen betaling. Dit gaat van autodelen en fietsdelen tot samenhuizen en het delen van werkplekken (coworking) en het delen van infrastructuur, parkeerplaatsen, een tuin of een maaltijd... We zien ook repaircafé's opduiken waar vrijwilligers kapotte goederen terug tot leven brengen.. Er is sprake van een nieuw maatschappelijk economisch model, gebaseerd op samenwerking en vaak ook vertrouwen tussen verschillende particulieren. 

Mensen die gebruikmaken van de deeleconomie kunnen kosten sparen. Sommige initiatieven zorgen ook voor een betere sociale cohesie en gaan vereenzaming tegen. Er is ook een belangrijk duurzaamheidsaspect mee verbonden. Goederen en ruimte worden efficiënter benut. Digitale technologieën helpen de deeleconomie vormgeven, brengen vraag en aanbod samen en optimaliseren de transacties. Denk aan de digitale deelplatformen Helpper (deelplatform voor thuishulp) en tweedehandsplatformen zoals Marktplaats, VInted.

(Lokale) overheden kunnen een belangrijke rol spelen door de deeleconomie te faciliteren, te ondersteunen en te stimuleren.

In het Antwerps stedelijk labo Stadlabo2050 werkt men aan initiatieven rond deeleconomie en onderzoekt men hoe de stad deeleconomie-initiatieven kan ondersteunen.

Heb je vragen over circulaire economie of deeleconomie en wat dit voor jouw lokaal bestuur kan betekenen? Elke De Taeye, VVSG Stafmedewerker Circulaire Economie,  helpt je graag verder!