De brug naar Europa voor je gemeente

Wil je Europa dichter bij je gemeente krijgen, dan kunnen deze linken je alvast verder op weg helpen:

- VLEVA is het verbindingsagentschap tussen Europa en het Vlaamse middenveld en lokale besturen. VLEVA informeert via haar nieuwsbrief, de website en evenementen. Ze informeren ook over Europese subsidiemogelijkheden via de subsidiewijze. De VVSG is lid van VLEVA.

- Europa Decentraal is het kenniscentrum Europa voor lokale en provinciale overheden in Nederland. Ze vertalen Europese regelgeving naar het lokale bestuursniveau.

- De Brusselse vereniging voor lokale besturen BRULOCALIS heeft een subsidiewijzer waar je de relevante Europese subsidies voor steden en gemeenten kan vinden en hun recente oproepen

- Wil je het Europese nieuws heet van de naald en geanalyseerd krijgen, dan bieden de website en nieuwsbrief van POLITICO en EURACTIV je een goede dagelijkse update.

Europese Instellingen

- De webstek van de Europese Commissie biedt veel informatie over de prioriteiten en werkgebieden van de Europese Commissie.

- De plek van het Europese Parlement.

- De Raad van de Europese Unie (van lidstaten) biedt haar informatie aan via de gekoppelde link.

- Het Comité van de Regio's geeft als spreekbuis van regionale en lokale overheden advies over EU-regelgeving.

 

 

Europese netwerken

- De Raad van Europese Regio's en Gemeenten (CEMR) is de koepelvereniging van verenigingen van lokale besturen en doet aan belangenbehartiging op EU-wetgeving en aan het versterken van de gemeetelijke beweging.

- Eurocities werkt als netwerk van grote en middelgrote steden (vanaf 250.000 inwoners) eveneens aan de belangen van de steden.