Met het decreet BOA krijgen de lokale besturen de regie in handen om de buitenschoolse opvang en buitenschoolse activiteiten te organiseren en af te stemmen op elkaar. Het decreet BOA is een kaderdecreet met doelregelgeving. Als lokaal bestuur kan je veel zelf bepalen. Ook inzake kwaliteit.

Aan welke kwaliteit moet de opvang en de buitenschoolse activiteiten die worden aangeboden minimum beantwoorden? Geldt deze kwaliteitsvereiste voor alle aanbod - of net niet? Welke plaats geef je het kwaliteitslabel kleuteropvang in dit geheel? Welke strategische en operationele doelstellingen omtrent kwaliteit neem je op in de meerjarenplanning?

Op de laatste dag van het Lerend netwerk zijn we ingegaan op hoe je als lokaal bestuur een visie op kwaliteit kan ontwikkelen.

Vervolgens werd er vanuit de kinderrechten in kleine groepjes nagedacht over kwaliteit. En dit over een specifiek thema:

De andere thema’s uit het kader worden in 2021 verder uitgewerkt.