Op 11 februari was er de derde dag van het Lerend netwerk regie buitenschoolse opvang ism vele partners.

Hier vind je het materiaal van die dag:

 1. Workshop 1: Focus op stap 1 en 2 (intern draagvlak en kennis binnen jouw lokaal bestuur vergroten en interne werkgroep samenstellen en trekkers aanduiden)
 2. Workshop 2: Focus op stap 3 en 4 (in kaart brengen huidige lokale situatie en interne en externe betrokkenen vandaag en morgen)
 3. Workshop 3: Focus op stap 5 (ontwerp-visie formuleren)
 • Participatie, wat en hoe? door Sabine Miedema, Kind en Samenleving

  - Praktijk stad Gent: de Stad Gent vroeg meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en ook kinderen wat ze doen na de schooluren en wat hun wensen zijn op vlak van opvang en vrije tijd. Is er genoeg vakantie-aanbod? Wat na school? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het nog beter? Op basis van de resultaten gaat de Stad Gent met alle partners aan de slag. Meer info vind je hier

  - Praktijk stad Brugge: de stad Brugge is één van de zes proeftuinen Buurtgerichte netwerken voor gezinnen en kinderen. Binnen deze proeftuin ontwikkelden zij een methodiek om kinderen te bevragen over hoe zij zich voelen in Zeebrugge. Wat vinden ze leuk in Zeebrugge? Waar liggen de noden van kinderen (0-12) in Zeebrugge?

    Dit op volgende domeinen:

  1. Ontmoeting en sociale cohesie
  2. Kinderopvang en basisonderwijs
  3. Vrije tijd
  4. Preventieve gezinsondersteuning en preventieve gezondheidszorg
  5. Publieke ruimte
  6. Maatschappelijke dienstverlening
  7. Belangenverdediging

    Alle kinderen apart interviewen, leek ons als netwerk onmogelijk (vanwege de strakke deadlines). Vandaar de keuze om gebruik te maken in de kleuterklas van een kringgesprek waarbij de verschillende domeinen worden overlopen.

 1.    Vragenlijst kinderen
 2.    Begeleidende brief leerkrachten