In de voormiddag gaf Dorien Van Gassen van Opgroeien Regie (Team geïntegreerd Gezinsbeleid) aan beide groepen een toelichting over de 2 uitvoeringsbesluiten bij het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten.

  •       BVR Lokaal beleid en overgangsbepalingen
  •       BVR Kleuteropvang met kwaliteitslabel

Vervolgens konden de deelnemers van groep 1 en 2 vragen stellen aan VVSG, VDS, Bataljong, ISB en Opgroeien over deze uitvoeringsbesluiten. De vragen en antwoorden vind je hier terug.

In de namiddag gaf Peter Coussaert aan groep 2 een toelichting over regie en organisatienetwerken.

  • De presentatie van Peter Coussaert vind je hier.
  • Je kan de opname ook hieronder opnieuw beluisteren.