Coronarichtlijnen burgerzaken

Overlijdens

Huwelijken

Door het MB van 18 oktober 2020 wordt het aantal aanwezigen beperkt tot 40 aanwezigen. Een receptie of feest achteraf is verboden.

Uittreksels strafregister

De FOD Justitie laat weten dat uittreksels uit het strafregister voor particulieren sinds 15 april 2020 voorzien zijn van een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authentiseren. Het volstaat om de QR-code te scannen met een smartphone met internetverbinding, of om het onderstaand URL-adres in te geven in een browser. Dat adres begint verplicht met https://certif.belgium.be. De bestemmeling wordt dan automatisch doorverwezen naar de elektronische versie van het uittreksel (de bron). Hij kan dan beide versies vergelijken: als ze identiek zijn, dan is het afgeleverde uittreksel authentiek. De gebruikte technologie is identiek als deze voor de afschriften en uittreksels uit de DABS. Het is een mooi voorbeeld van hergebruik van bestaande tools.

In een bericht van 22 april 2020 herinnert de FOD Justitie er evenwel aan dat de uittreksels uit het strafregister in toepassing van art. 10 van het KB van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van uittreksels uit het strafregister aan particulieren nog steeds moeten worden ondertekend, gedateerd en afgestempeld door de betrokken gemeente. Deze werkwijze blijft onverkort van toepassing.

Meer info op de website van de FOD Justitie.

Vlavabbs