Coronarichtlijnen burgerzaken

Overlijdens

Huwelijken

Door het MB van 27 augustus 2021 gelden er vanaf 1 september 2021 geen specifieke beperkingen meer voor burgerlijke en religieuze huwelijken. Ze vallen onder de algemene bepalingen voor venementen, congressen, enz.

Vanaf 27 juni 2021 (MB 23 juni 2021) tot en met 31 augustus 2021 gelden volgende regels voor burgerlijke en religieuze huwelijken:

 • maximum 200 aanwezigen, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld; bij een huwelijk buiten geldt een maximum van 400 personen;
 • Een zittend publiek van maximum 2000 personen tot en met 29 juli 2021 en een publiek van maximum 3000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag binnen aanwezig zijn op de ceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid voor ceremonies boven de 200 personen;
 • Een publiek van maximum 2500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5000 personen vanaf 30 juli 2021, kinderen tot en met 12 jaar, de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegerekend, mag buiten aanwezig zijn op de ceremonie mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid voor ceremonies boven de 400 personen.
 • de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
 • een afstand van 1,5 meter tussen elk huishouden en elke vaste groep van acht personen;
 • het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen; 
 • de activiteit moet zo worden georganiseerd dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
 • de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
 • de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
 • ​​​​​​de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
 • fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden of de leden van de vaste groep van acht;

Vlavabbs