Coronarichtlijnen burgerzaken

Overlijdens

Uit de veelgestelde vragen en antwoorden federale overheid

Volledige lijst beschikbaar op www.info-coronavirus.be/nl/faqs/ 

 • Wat met overheidsadministraties (bijvoorbeeld gemeenten)? 
  De administraties blijven functioneren om hun taken te blijven garanderen met inachtneming van de social distancing maatregelen en/of telewerken waar mogelijk. Zij informeren de bevolking over de mogelijkheden om documenten en informatie te verkrijgen via alternatieve manieren (online). 
 • Worden burgerlijke huwelijken nog steeds voltrokken?
  Ja, maar enkel in aanwezigheid van maximaal 30 personen met respect voor de sociale afstand. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren.

 • Mogen plaatsen van erediensten openblijven voor het publiek ondanks het feit dat diensten verboden zijn?
  Ja, de gebouwen en religieuze huizen blijven open, met respect voor de sociale afstand. De beheerders van die gebouwen worden geacht hiervoor de nodige regels uit te vaardigen en toe te zien op de naleving ervan.

 • Mogen religieuze diensten doorgaan?
  Nee, behalve:
  - Voor begrafenisceremonies, alleen in aanwezigheid van maximaal 30 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.
  - Voor religieuze huwelijken, in het bijzijn van maximaal 30 personen. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren;
  - Religieuze plechtigheden die opgenomen worden met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden:
  * die met maximaal 10 personen plaatsvinden, met inbegrip van de personen die voor de opname verantwoordelijk zijn;
  * mits inachtname van de social distance maatregelen;
  * voor zover de plaats van eredienst tijdens de opname voor het publiek gesloten blijft.

 • Mogen begraafplaatsen open blijven?
  Ja, met respect voor de fysieke afstand van 1,5 meter.

 • Mogen asverstrooiingen op zee plaatsvinden?
  De begrafenissen op zee, enkel toegelaten onder de vorm van verstrooiing van de as van de overledene vanuit een urne, uitgevoerd vanuit een schip onder Belgische vlag met vertrek en aankomst vanuit een Belgische kusthaven zijn toegelaten onder volgende voorwaarden.
  Mogen aan boord aanwezig zijn: de bemanning van het schip volgens de minimum bemanningsvereisten en naasten tot een maximum van 30 personen op voorwaarde dat de 1,5m afstandsregel gerespecteerd wordt, inclusief tijdens het inschepen en ontschepen. De rederij neemt maatregelen om na een zeereis de plaatsen die de familieleden hebben gebruikt te ontsmetten. De rechtstreekse verplaatsing van de woonplaats van elk deelnemend familielid naar en van het schip worden beschouwd als toegelaten verplaatsingen.

Uittreksels strafregister

De FOD Justitie laat weten dat uittreksels uit het strafregister voor particulieren sinds 15 april 2020 voorzien zijn van een QR-code en een internetadres, met een geldigheidsduur van drie maanden. Aan de hand daarvan kan de bestemmeling het document authentiseren. Het volstaat om de QR-code te scannen met een smartphone met internetverbinding, of om het onderstaand URL-adres in te geven in een browser. Dat adres begint verplicht met https://certif.belgium.be. De bestemmeling wordt dan automatisch doorverwezen naar de elektronische versie van het uittreksel (de bron). Hij kan dan beide versies vergelijken: als ze identiek zijn, dan is het afgeleverde uittreksel authentiek. De gebruikte technologie is identiek als deze voor de afschriften en uittreksels uit de DABS. Het is een mooi voorbeeld van hergebruik van bestaande tools.

In een bericht van 22 april 2020 herinnert de FOD Justitie er evenwel aan dat de uittreksels uit het strafregister in toepassing van art. 10 van het KB van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van uittreksels uit het strafregister aan particulieren nog steeds moeten worden ondertekend, gedateerd en afgestempeld door de betrokken gemeente. Deze werkwijze blijft onverkort van toepassing.

Meer info op de website van de FOD Justitie.

Vlavabbs