Je wordt als individu (en niet in je hoedanigheid van medewerker) opgebeld door een contactonderzoeker in het kader van COVID-19 en je bent ook medewerker van een lokaal bestuur (bv. maatschappelijk werker sociale dienst, actief in de thuiszorg, arbeidstrajectbegeleider, …)?

Rekening houdend met de gezondheid van jezelf en van de cliënten/inwoners, stellen we volgende pragmatische mogelijkheden voor.

 1. Je beslist om de vragen van de contactonderzoeker te beantwoorden,
  1. ofwel beantwoord je de vragen naar best vermogen en geef je door met wie je contact hebt gehad
  2. ofwel – in het geval je een functie uitoefent die onderhevig is aan het beroepsgeheim –
   1. beantwoord je de vragen naar best vermogen enkel met betrekking tot de contacten die je gehad hebt in de privésfeer
   2. beroep je je op je beroepsgeheim en je geeft geen cliëntgegevens door
   3. verwittig je bij elk (toekomstig) cliëntcontact je cliënt dat je alle vragen zou willen beantwoorden (dus ook de contacten met cliënten wil  doorgeven) en je vraagt of de cliënt hiermee akkoord kan gaan:
    1. cliënt gaat (schriftelijk of mondeling) akkoord: je kan alle vragen beantwoorden
    2. cliënt gaat (schriftelijk of mondeling) niet akkoord: je geeft gegevens van die cliënt niet door
 2. Je beslist om de vragen van de contactonderzoeker niet te beantwoorden. Je hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Meer informatie met betrekking tot contactonderzoek vind je via  https://www.zorg-en-gezondheid.be/contactonderzoek.

Dit item zal afhankelijk van sectorale richtlijnen nog verder aangevuld worden.