Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit te Beernem

Het gemeentebestuur van Beernem en de energiecoöperatie CoopStroom cvba so sloegen in 2018 de handen in elkaar met het project 'Coöperatieve groene stroom en elektrische deelmobiliteit te Beernem’. In dit vernieuwende project levert een zonnepaneelinstallatie op het dak van de bibliotheek te Beernem rechtstreeks stroom aan elektrische wagens die enerzijds worden ingezet als dienstwagens voor de gemeente en anderzijds als deelwagens voor de deelnemende coöperanten van CoopStroom.

Elektrische deelwagens

Voor het project in Beernem is een stadswagen (Renault ZOË) en een kleine bestelwagen (Nissan ENV200) aangekocht. De coöperanten van CoopStroom maken gebruik van deze wagens en delen ze met de gemeentelijke diensten.

Wie een aandeel koopt bij CoopStroom en voldoet aan de gebruiksvoorwaarden (bv. 2 jaar je rijbewijs hebben) kan dus de wagens gebruiken.

Waarom autodelen?

Terwijl een eigen auto heel vaak stilstaat voor de deur, wordt een deelauto intensief gebruikt. Eén gedeelde wagen vervangt al gauw vijf of meer privéwagens. Minder auto's betekent meer ademruimte in de straat.

Laat de zon maar schijnen

Het project kadert in het klimaatbeleid van de gemeente waarbij wordt ingezet op CO2-reductie, vergroenen van het wagenpark, autodelen en burgercoöperaties.

Doelstelling van dit project is lokaal energie te produceren en deze lokaal aan te bieden enerzijds en de CO2-uitstoot op het grondgebied van Beernem tegen 2020 met twintig procent verminderen ten opzichte van 2011 anderzijds. Met de 30 kWp zonne-installatie kan een effectieve jaarlijkse besparing van 14,17 ton CO2 gerealiseerd worden!

Het project komt tot stand in samenwerking met en dankzij de financiële steun van de provincie West-Vlaanderen. De kostprijs van het project bedraagt € 95.000. Het provinciebestuur West-Vlaanderen subsidieert 80% van dit bedrag, dus € 75.000. De overige 20% wordt ondermeer bij de deelnemende coöperanten ingezameld.