In volle zomer worden we nu geconfronteerd met een tweede coronagolf. Contactonderzoek is van het grootste belang om het virus in te dijken. Vanuit de ervaringen op het terrein meent VVSG dat hiervoor een solide centraal systeem vanuit de Vlaamse overheid nodig is, met een sterke lokale inbedding. Data moeten we zo centraal mogelijk bijhouden. Het centrale systeem moet aangevuld kunnen worden met de kennis en ervaring die op het lokale niveau aanwezig is om snel te kunnen schakelen.

Omdat hierover tal van vragen leven, organiseerde de VVSG op dinsdag 4 augustus samen met Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke een webinar. In dit webinar krijgt u een concreet zicht op het procesverloop van de contactopsporing. Welke stappen worden er doorlopen? Hoe en wanneer kunnen lokale besturen bijdragen? Op welke manier kan dat dan gebeuren?
 
U krijgt ook een antwoord op tal van vragen, zoals:

  • Hoe snel en in welke mate van detail zullen er gegevens voor mijn gemeente via het dashboard beschikbaar zijn?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we snel inzicht krijgen in de bron van een besmetting? Welke rol kan het lokaal bestuur daarin spelen samen met de huisartsen en de eerstelijnszone?
  • Hoe ga ik te werk als ik weet dat er een mogelijk incident was in mijn gemeente met een besmet persoon?
  • Hoe zorgen we ervoor dat mensen zich aan een quarantaine houden?

Bekijk een opname van het webinar

Wens je de video in groter formaat te bekijken? Klik dan door naar Youtube.

Aan het woord zijn Kris Snijkers (VVSG), minister van Welzijn Wouter Beke, Dirk Dewolf en Pieter Demeester (Agentschap Zorg en Gezondheid).

Download de presentatie

Download hier een pdf-versie van de presentatie die tijdens het webinar getoond werd. 

 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze webpagina van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je een antwoord op veelgestelde vragen tijdens het webinar.