Provider image

Contactonderzoek is een belangrijk wapen tegen de snelle verspreiding van het coronavirus. Wanneer men in kaart kan brengen wie zoal contact heeft gehad met een besmette persoon, kan men hen ook het nodige advies verschaffen om een verdere opflakkering te vermijden. We brengen de meest relevante informatie en bepalingen voor lokale besturen samen.

Lokale contact- en bronopsporing: knelpunten nog niet weggewerkt

Sedert afgelopen zomer namen een heel aantal steden en gemeenten het initiatief om complementair aan het Vlaamse systeem aan lokale contact- en bronopsporing te doen. Zelfs met een vaccin zal die opsporing nog een tijdje nodig zijn. Sinds kort wil de Vlaamse regering ook middelen uittrekken voor de lokale werking. Een aantal pijnpunten zijn nog niet van de baan, zoals de data-uitwisseling tussen het centrale en het lokale systeem. Tegen 11 december moeten lokale besturen Vlaanderen wel laten weten welke werkwijze ze kiezen.

Lokale besturen willen verantwoordelijkheid

De lokale besturen die aan contacttracing doen, willen hun verantwoordelijkheid blijven opnemen.  Ze hebben daar goede redenen voor: ze kennen de buurten en wijken, ze weten waar mensen samenkomen en kunnen bij een besmetting zeer snel op de bal spelen. Troeven die een lokaal systeem rechtvaardigen bij de aanpak van een pandemie. Ze botsen in de praktijk echter nog steeds op een aantal knelpunten. Een van de belangrijkste vragen is deze naar en deelplatform waar zowel Vlaamse als lokale contacttracers hun informatie kunnen wegschrijven. Om dubbel werk te vermijden willen lokale besturen hun data delen met de Vlaamse overheid en vice versa. De VVSG heeft deze en nog andere verwachtingen al herhaaldelijk aangekaart bij de Vlaamse overheid.

Vlaamse ondersteuning

De Vlaamse regering spoort de lokale besturen aan om de Vlaamse contact- en bronopsporing te versterken en voorziet hiervoor ook middelen.  Er zijn twee werkwijzen mogelijk: bij de eerste optie gaat het om sensibilisering, preventie, bronopsporing, analyse van clusters, quarantainecoaching en bijzondere aandacht voor kwetsbare personen en groepen. In optie 2 komt daar nog lokaal contactonderzoek bij.  De contouren, het stappenplan en de documenten hierover zullen terug te vinden zijn op https://www.vlaanderenhelpt.be/lokale-contactopsporing.

Tegen 11 december ’20 moeten lokale besturen hun keuze bekend maken via www.vlaanderenhelpt.be . Ze nemen ook best contact op met de zorgraad van de eerstelijnszone, er moet immers een afsprakenkader opgesteld worden tussen de zorgraden en de gemeenten die intekenen.

Stuurgroep lokale bronopsporing en contacttracing.

De VVSG volgt het geheel op in de Vlaamse stuurgroep lokale bronopsporing en contacttracing. Wie vragen heeft, kijkt best eerst even in de FAQ op bovenstaande website.  Afhankelijk van de invalshoek (technisch, operationeel,…) vind je er ook verschillende mailadressen. Met meer algemene vragen, ervaringen of bedenkingen kan je uiteraard ook terecht bij veerle.cortebeeck@vvsg.be of elke.verlinden@vvsg.be

Nuttige links