Provider image

Contactonderzoek is een belangrijk wapen tegen de snelle verspreiding van het coronavirus. Wanneer men in kaart kan brengen wie zoal contact heeft gehad met een besmette persoon, kan men hen ook het nodige advies verschaffen om een verdere opflakkering te vermijden. We brengen de meest relevante informatie en bepalingen voor lokale besturen samen.

Waar pleit VVSG voor?

Eind juli lanceerden wij ons pleidooi voor één systeem van contactonderzoek. Het initiatief en de opstart moet van de Vlaamse overheid komen, maar een sterke lokale inbedding mag hierbij niet ontbreken. Lokale besturen staan dicht bij de mensen en het is dan ook logisch dat ze mee ingeschakeld worden om o.a. moeilijk bereikbare groepen te contacteren en informeren. Verder willen we dat de reeds bestaande initiatieven en ervaringen van lokale besturen in verband met contactopsporing mee opgenomen worden in het centrale Vlaamse systeem.

Webinar met procesverloop en FAQ's contactopsporing

Op 4 augustus organiseerden we een webinar samen met minister van Welzijn Wouter Beke over de concrete stappen bij contactopsporing en de rol die lokale besturen hierin kunnen spelen. De minister beantwoordt tijdens de webinar ook veelgestelde vragen over het dashboard, de doorstroom van informatie bij besmettingen, het lokale antwoord op COVID-incidenten en de wijze waarop besturen quarantaines mee kunnen opvolgen. De antwoorden op deze FAQ's kan je ook raadplegen op de website van Zorg en Gezondheid.

Drie scenario's voor lokaal contactonderzoek

In onze webinar en op de webpagina van Zorg en Gezondheid worden de drie scenario's voor lokaal contactonderzoek beschreven: 

  1. Basisscenario 
  2. Complementair en ondersteunend scenario
  3. Zelfstandig scenario

Zorg en Gezondheid vraagt aan de lokale besturen die in een proefproject 'zelfstandig scenario' (scenario 3) willen instappen om dit via mail kenbaar te maken uiterlijk vrijdag 14 augustus

Voor scenario 2 vraagt het Agentschap om dit mee te willen delen aan het agentschap tegen het einde van de maand augustus, nadat steden en gemeenten de afspraken hebben gemaakt met hun zorgraad. Voor scenario 1 is een dergelijke mededeling niet nodig.

Wat met het beroepsgeheim van lokale medewerkers?

Je werkt in een lokaal bestuur en wordt buiten je positie opgebeld door een contactonderzoeker voor een besmetting in je nabije omgeving? Dat brengt wel wat moeilijkheden mee wanneer je functie onderhevig is aan het beroepsgeheim en je gevraagd wordt om je contacten te delen. We hebben voor deze specifieke situatie een leidraad opgesteld die je kan helpen om hier correct mee om te gaan.

Nuttige links