Communicatietoolbox

Basisbereikbaarheid duidelijk en eenvoudig uitleggen aan betrokken stakeholders en inwoners van uw gemeente is niet evident. Bovendien communiceren verschillende beleidsniveaus (de minister, departement Mobiliteit en Openbare Werken, vervoerregio’s, lokale overheden, …) over basisbereikbaarheid en is het noodzakelijk om die communicatie op elkaar af te stemmen.
Om één duidelijk en samenhangend verhaal te maken, ontwikkelde het departement Mobiliteit en Openbare Werken een communicatietoolbox voor wie rond basisbereikbaarheid werkt. De toolbox stimuleert eenzelfde terminologiegebruik en zorgt ervoor dat we elkaars boodschappen versterken.
De toolbox is beschikbaar op de Sharepointpagina van de Vlaamse overheid.

Opgelet: deze toolbox is niet voor iedereen toegankelijk. Alleen als vertegenwoordiger van uw gemeente in de vervoerregioraad heeft u toegang. Indien u toegang wenst, neem dan contact op met catherine.hechter@mow.vlaanderen.be en laura.vanderwegen@mow.vlaanderen.be via uw e-mailadres van de gemeente.

De toolbox bestaat uit:

  1. Basisinformatie: de begrippenlijst en de introductie tot basisbereikbaarheid geven u achtergrondinformatie over basisbereikbaarheid.
  2. Communicatiedocumenten: deze documenten ondersteunen u bij de communicatie over basisbereikbaarheid. Het bevat onder andere een kort en toegankelijk animatiefilmpje over basisbereikbaarheid, maar ook tekst-, beeld- en presentatiemateriaal.
  3. Persdocumenten: deze documenten ondersteunen u bij perscontacten. Het vat de kernboodschappen van basisbereikbaarheid samen en geeft uitleg over de stappen die u moet nemen om een persbericht voor te bereiden en te versturen.
  4. Documenten over Hoppin: deze documenten geven u achtergrondinformatie over het nieuwe mobiliteitsmerk Hoppin. Het bevat onder andere de Hoppinhuisstijlgids en een praktische gids voor de realisatie van een Hoppinpunt.

Legt uw gemeente binnenkort een mobipunt aan en wilt u Hoppin toepassen? Neem dan zeker contact op met één van de MOW-aanspreekpunten van uw vervoerregio om na te gaan of het mobipunt in Hoppinhuisstijl kan worden aangelegd. Meer informatie kan u vinden in de huisstijlgids en de praktische gids voor de realisatie van een Hoppinpunt.  

Benieuwd naar alle communicatietools? Surf naar de Sharepointpagina en ontdek wat de communicatietoolbox allemaal te bieden heeft voor uw gemeente.