De Vlaamse overheid investeert 2 miljoen euro in de cofinanciering van ICT-veiligheidsaudits in de 300 lokale besturen in Vlaanderen. 

Audit Vlaanderen stelde een basisaudit samen die de meest prioritaire potentiële risico’s/kwetsbaarheden detecteert op het vlak van cyber- en informatieveiligheid. In dit basispakket is ook een dag begeleiding voorzien om samen eventueel gedetecteerde risico’s aan te pakken.  

De Vlaamse overheid betaalt via cofinanciering 2/3de van de kostprijs van deze basisaudit. Elk lokaal bestuur dat in de loop van het jaar deze basisaudit bestelt via de raamovereenkomsten van Audit Vlaanderen, kan gegarandeerd gebruik maken van dit aanbod. De prijs die jouw bestuur zelf moet betalen om met deze professionele basisaudit jullie engagement voor een cyberveilige gemeente nog beter te realiseren, bedraagt minder dan 2.000 euro.  

De lokale besturen kunnen naar eigen keuze ook aanvullende auditwerkzaamheden bestellen op maat van het eigen lokaal bestuur. Voor dergelijke aanvullende audit voorziet de Vlaamse overheid binnen de grenzen van het beschikbare krediet tot eind 2021 50% cofinanciering van de kostprijs daarvan.  

Je bestuur kan - conform de bestelprocedure - zelf contact opnemen met de betrokken auditfirma’s. Zij zijn ook op de hoogte van de te respecteren modaliteiten. 

Lees hier meer informatie over dit uniek aanbod.

De audit inbedden in een ruimer traject is mogelijk: zie aanbod ethische hacking via HoWest in samenwerking met VVSG.