COVER_Codex_VVSG_Maatschappelijke dienstverlening_editie7DEF9032021_1.jpg
Provider image

De Codex Maatschappelijke Dienstverlening verschijnt jaarlijks en wordt op maat van de OCMW's gemaakt. De codex bundelt alle relevante passages uit het Decreet Lokaal Bestuur van 21 december 2017, uitgebreid met de specifieke regelgeving met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening.

In deze 7e editie vindt u: 

  • de nieuwe bedragen van het leefloon op 1 januari 2021
  • de aangepaste bedragen (vanaf 1 januari 2021) die niet in beslag mogen worden genomen (art. 1409 van het Gerechtelijk Wetboek)
  • een aantal wijzigingen van het Energiebesluit
  • de procedure 2020-2021 voor OCMW’s die ervoor kiezen om gebruik te maken van het systeem van ‘minimale levering via de aardgasbudgetmeter'
  • uittreksels van het Besluit Vlaamse Codex Wonen 2021 inzake huurwaarborg, huurwaarborglening, uithuiszettingen (de opgeheven besluiten nemen we niet langer op)
  • het nieuwe Koninklijk Besluit (KB) houdende de toekenning van een subsidie voor het jaar 2020 aan de OCMW’s voor de kosten voor het aanleggen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen.

Surf voor meer info naar de website van Politeia.