COVER_Codex_VVSG_Maatschappelijke dienstverlening_editie7DEF9032021.jpg
Provider image

Deze content is echt op OCMW-maat gemaakt: enkel met de relevante passages uit het Decreet Lokaal Bestuur en uitgebreid met de specifieke regelgeving met betrekking tot de maatschappelijke dienstverlening.

De volgende wettelijke bepalingen zijn in deze informatie opgenomen:

  • De bepalingen uit het decreet over het lokaal bestuur m.b.t het bijzonder comité voor de sociale dienst en de werking van de sociale dienst van het OCMW;
  • De bepalingen uit de federale OCMW-wet die nog steeds van toepassing zijn en de uitvoeringbesluiten bij deze bepalingen;
  • De RMI-wet, het RMI-KB en de RMI-omzendbrief;
  • De Wet van 2 april 1965

Surf voor meer info naar de website van Politeia.