Het Ruimtelijk Raamwerk Oudenaarde Linkeroever

Het project heeft invloed op de volgende thema's: 

Water  |  Materialen  |  Energie  |  Ruimtelijke ordening

Korte beschrijving:

De Provincie Oost-Vlaanderen en de Stad Oudenaarde werken samen aan een nieuwe ruimtelijke invulling voor het gebied Oudenaarde Linkeroever. We bekijken ook het gebied op de rechteroever in functie van de landschappelijke samenhang van beide Schelde-oevers. Om alle ruimtelijke ambities in het gebied op elkaar af te stemmen, maakten we in de eerste plaats een globaal masterplan op: het Raamwerk Oudenaarde Linkeroever - Circulair Scheldepark. De bedoeling is om het ruime projectgebied uit te bouwen tot een circulair landschapspark. De focus ligt ook op duurzame ontwikkeling: we houden rekening met de behoeften van de huidige en toekomstige generaties met aandacht voor de sociale, economische en ecologische kenmerken van het gebied.

Reden van het project:

In het gebied zijn er verschillende ruimtevragen. De bedrijfssites Santens en Alvey vragen om een nieuwe invulling. Bovendien willen steenbakkerij Vande Moortel en het sportcentrum uitbreiden. In plaats van al deze ruimtevragen ad hoc te beantwoorden, wilden we eerst een globale visie om op deze ruimtevragen in samenhang een antwoord te kunnen geven.

Praktische info

 • Startdatum: 1 oktober 2017
 • Investeringsbedrag: >250.000 euro
 • Financieringskanaal: Provincie Oost-Vlaanderen (55%) en de Stad Oudenaarde (45%)
 • Aanwerving: Voltijdse werkkracht

 

Betrokken diensten binnen de gemeente:

Ruimtelijke ordening  | Mobiliteit  |  Milieu  | Sport  |  Economie  |  Communicatie

Samenwerking met andere lokale besturen:

 • Departement Omgeving
 • De Vlaamse Waterweg
 • Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • OVAM

Externe partners:

Gaat om een samenwerking tussen Provincie Oost-Vlaanderen en Stad Oudenaarde via een samenwerkingsovereenkomst. Zij dragen het project financieel.

 • De private eigenaars / ontwikkelaars van de te ontwikkelen aandachtszones
 • Diverse administraties

Succesfactoren

 • Het uitgebreide participatieve traject
 • De samenwerking tussen Provincie en Stad
 • De medewerking van private actoren

Valkuilen

 • Het kunnen realiseren van de ruimtelijke visie in de praktijk
 • De afhankelijkheid van private eigenaars / ontwikkelaars voor de realisatie
 • Meer en meer toegeven op de circulaire uitgangsprincipes

Uitdagingen

 • De neuzen van de verschillende projectpartners in dezelfde richting krijgen
 • Theoretische circulaire concepten vertalen in de praktijk
 • Het project uitvoeren binnen de afgesproken timing