Buurtgerichte-zorg-coverfront2.jpg
Provider image

Buurtgerichte zorg is een strategie om inclusieve en zorgzame buurten te ontwikkelen. Via dit cahier geven we een beeld van wat buurtgerichte zorg concreet inhoudt voor een lokaal bestuur.

Welke stappen zijn essentieel om buurtgerichte zorg te organiseren en er de regie over te voeren? Welke rol kunnen lokale dienstencentra daarin opnemen? Hoe kan buurtgerichte zorg tussentijds worden geëvalueerd en bijgestuurd?

Dit cahier sluit aan op de visietekst ‘Buurtgerichte zorg. De actief zorgzame buurt als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel’, opgesteld door VVDC en Kenniscentrum Woonzorg, en de inspiratienota ‘Zorgzame Buurten’ van minister Jo Vandeurzen. Het cahier is een concrete operationalisering van beide nota’s, met als uitgangspunten vragen zoals: Hoe maak je een buurtanalyse? Welke partnerschappen ga ik aan? Hoe optimaal samenwerken? Welke sociale netwerken zijn van belang? Hoe brengen we ondersteuningsnetwerken voor mensen in kwetsbare leefsituaties tot stand en hoe verbinden we die met bestaande sociale netwerken in de buurt? …

In dit cahier geven we helder aan waar je in de praktijk het best op let en geven we concrete tips en aanbevelingen.

Meer info en bestellen.