Cover-Cahier Buitenslapen01_1.jpg
Provider image

Kinderen die buitenslapen. Je zult het misschien kennen uit verhalen over de Scandinavische landen. Of je las weleens een artikel uit Nederland waar kinderen buitenslapen in de kinderopvang. Wat je misschien nog niet weet, is dat er de laatste jaren steeds meer kinderopvanglocaties in België hiermee gestart zijn.

Eens gestart, zijn de ervaringen vaak zo positief dat er volop verder op ingezet wordt. Maar hoe start je hier nu eigenlijk mee in de kinderopvang? Hoe zorg je ervoor dat dit veilig verloopt? Wat heb je allemaal nodig? Hoe neem je dit mee in jouw team? En hoe bespreek je dit met de ouders?

In dit cahier worden al deze vragen beantwoord en krijg je relevante achtergrondinformatie, een stappenplan, praktische tips en lokale praktijken aangereikt. Alles om jou op weg te helpen bij het buitenslapen.

Voor meer info kan je terecht op de website van Politeia.