Bel 112 en 101 enkel bij brand en levensbedreigende situaties

Alle hulpverleners lopen risico op besmetting. Ook de brandweer en de ziekenwagens die voor de brandweer actief zijn (die meer dan 70% is van alle dringende ziekenwagenvervoer voor hun rekening nemen. Daarom vragen we vanuit de hulpverleningszones om de nummers 112 en 101 enkel voor écht dringende interventies te gebruiken. 

In de praktijk merken we immers dat een aanzienlijk deel van de oproepen perfect door de inwoners zelf afgehandeld kan worden en waarvoor geen hulp nodig was. Door de vraag naar hulp te beperken tot écht dringende oproepen nl situaties van brand en levensgevaar, beperken we het aantal contacten van onze eigen hulpverleners en zorgen we ervoor dat we voldoende gezond personeel actief hebben om alle oproepen even snel aan te kunnen. 

De brandweer komt (altijd) uit haar kot voor noodsituaties en vraagt aan iedereen om dit te respecteren

De hulpverleningszones krijgen deze laatste dagen zeer veel persvragen binnen, dit zowel voor vragen naar voorzorgsmaatregelen of procedures die gevolgd moeten worden door de ziekenwagens en de brandweer als vragen om te komen filmen, interviews af te nemen of zelfs meerijden met onze voertuigen. 

De brandweer heeft begrip voor deze vragen en wil daaraan tegemoetkomen door via het mailadres brandweer@vvsg.be de vragen te centraliseren en te verdelen. De brandweerzones vragen dan ook met aandrang om geen persvragen meer rechtstreeks naar hen door te sturen, zodat hun diensten zich kunnen focussen op hun kerntaken rond hulpverlening. 

Om risico op besmettingen van ons interventiepersoneel te minimaliseren, zal het bezoek aan kazernes, interviews of filmen tot het strikte minimum beperkt worden en enkel en alleen met inachtname van de voorzorgsmaatregelen opgelegd in brandweerposten. Gelieve u daarvoor ook te richten tot het centrale mailadres.

Vanuit de brandweerzones vragen we u met aandrang om deze werkwijze te respecteren: de brandweer wil blijven kunnen antwoorden op elke hulpvraag, maar daarom moet ook u zo veel mogelijk ‘in uw kot blijven’.