cultuur bovenlokaal.jpg
Provider image

Vlaamse subsidielijnen voor bovenlokale projecten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten

Projectwerking is een belangrijke pijler binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking. Het geeft organisaties kansen om te experimenteren en door te groeien binnen hun praktijk. Het decreet stimuleert ook langlopende en duurzame projecten door meerjarige projecten toe te laten.

Eerstvolgende indiendatum: 15 november 2019 voor projecten die starten vanaf 1 juli 2020 en maximum 3 jaar lopen.

>> meer over deze subsidielijn 
Het steunpunt bovenlokaal cultuurwerking biedt een handleiding en inspirerende workshops aan (september 2019) voor projectaanvragen.

 

Werkingssubsidie voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen op basis van dit decreet onder­steund worden met een werkingssubsidie als ze een regierol opnemen als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld.

Eerste indiendatum: 1 oktober 2019 voor de subsidieperiode van 1 januari 2020 tot 31 december 2025.

>> meer over deze subsidielijn