BelRAI

BelRAI is hét instrument van de toekomst om de zorgnood van zorgbehoevenden in te schalen.  Tijd voor een kennismaking.

Wat is BelRAI?

BelRAI is een Belgische versie van de gevalideerde interRAI-instrumenten die als doel hebben kwaliteit van leven bij zorgbehoevenden te verbeteren.

De BelRAI bevat verschillende instrumenten om de fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden bij zorgbehoevenden in te schatten.  Woonzorgvoorzieningen zullen met een eigen BelRAI-instrument werken: Homecare binnen de thuiszorg, Long Term Care Facility (LTCF) binnen de woonzorgcentra,… Naast deze uitgebreide instrumenten komt er een vereenvoudigde vragenlijst: de BelRAI screener.

Wat is de BelRAI screener?

Dit korte screeningsinstrument zal bepalen wie nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling. Daarnaast vormt het een uniforme, verblijfsneutrale toegangspoort in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming.
Deze zal de BEL-score, KATZ-schaal, Medisch Sociale Schaal vervangen om te bepalen wie recht heeft op de Vlaamse zorgbudgetten.
Onderzoekers bekijken verder of dit instrument in de toekomst de toegang tot persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg kan bepalen.

Uitrol BelRAI screener verschuift naar 1 juni 2021

De uitrol van de BelRAI screener is omwille van de corona-crisis verschoven van 1 januari 2021 naar 1 juni 2021. De diensten gezinszorg en de indicatiestellers voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zullen vanaf dan overschakelen van de BEL-profielscore naar de BelRAI screener.

Deze nieuwsbrief licht de verschuiving van de deadline verder toe.

Voorbereiding op de uitrol als indicatiesteller van het zorgbudget of als begeleidend medewerker van een dienst gezinszorg

Dit schema licht toe welke stappen je hoort te zetten.

Meer informatie over de trainersopleiding

Meer informatie en inschrijvinslink opleidingsaanbod VVSG

Vlaamse BelRAI-applicatie

Een digitale inschaling vergt een gebruiksvriendelijke applicatie.
Vlaanderen wees middelen toe aan de VZW Vlaams IT-platform BelRAI om in eerste instantie voor de BelRAI Screener een bruikbare applicatie te ontwikkelen.
Later wil men ook de andere instrumenten hierin integreren.

De VZW Vlaams IT-platform BelRAI verspreidt nieuwsbrieven om een stand van zaken te geven over de ontwikkeling van de applicatie:

- september 2020

- juni 2020

- maart 2020

Op weg naar één digitaal zorgplan

Alle uitgebreide instrumenten inclusief de screener spreken dezelfde taal, gebruiken dezelfde itemdefinities.
De uitrol van de uitgebreide instrumenten zal bovendien gepaard gaan met de introductie van gegevensdeling. Hiermee zetten we een eerste stap richting een beter afgestemde zorgplanning tussen de verschillende woonzorgvoorzieningen.

Op termijn wil men ook binnen de eerste lijn een digitaal zorg en ondersteuningsplan introduceren gekoppeld aan deze BelRAI instrumenten. Als basisprincipe geldt dat één digitaal dossier de cliënt volgt, over de ganse levensloop en ongeacht de setting.

Heb je een vraag over de BelRAI(screener)? Contacteer leen.vandenheuvel@vvsg.be

BelRAI Vragenuurtje

Overzicht veelgestelde vragen

Vanaf december 2020 organiseren we maandelijks een uurtje overleg om jullie meest prangende vragen rond BelRAI te beantwoorden. Indien mogelijk, stuur je vragen ten laatste twee dagen voor de sessie door naar leen.vandenheuvel@vvsg.be.

Teamlink: via deze link kan je aansluiten, inschrijven hoeft niet
 

Data:

  • 04 december 2020 om 10u: presentatie
  • 8 januari om 10u: presentatie
  • 12 februari om 10u
  • 12 maart om 10u
  • 23 april om 10u
  • 28 mei om 10u

 

Presentaties