BelRAI

Een vraag over BelRAI?

BelRAI is hét instrument van de toekomst om de zorgnood van zorgbehoevenden in te schalen.  Tijd voor een kennismaking.

Wat is BelRAI?

BelRAI is een Belgische versie van de gevalideerde interRAI-instrumenten die als doel hebben kwaliteit van leven bij zorgbehoevenden te verbeteren.

De BelRAI bevat verschillende instrumenten om de fysieke, cognitieve, psychische en sociale zorgnoden bij zorgbehoevenden in te schatten.  Woonzorgvoorzieningen zullen met een eigen BelRAI-instrument werken: Homecare binnen de thuiszorg, Long Term Care Facility (LTCF) binnen de woonzorgcentra,… Naast deze uitgebreide instrumenten komt er een vereenvoudigde vragenlijst: de BelRAI screener.

Wat is de BelRAI screener?

Dit korte screeningsinstrument zal bepalen wie nood heeft aan een volledige BelRAI-beoordeling. Daarnaast vormt het een uniforme, verblijfsneutrale toegangspoort in kader van de Vlaamse Sociale Bescherming.
Deze zal de BEL-score, KATZ-schaal, Medisch Sociale Schaal vervangen om te bepalen wie recht heeft op de Vlaamse zorgbudgetten.
Onderzoekers bekijken verder of dit instrument in de toekomst de toegang tot persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg kan bepalen.

Uitrol BelRAI screener 1 juni 2021

De uitrol van de BelRAI screener start 1 juni 2021. De diensten gezinszorg en de indicatiestellers voor het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zullen vanaf dan overschakelen van de BEL-profielscore naar de BelRAI screener.

Het agentschap Zorg en Gezondheid en het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming lichten de impact van de uitrol toe in deze communicatie

- voor de diensten gezinszorg

- voor de indicatiestellers van het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Impact op rechtentoekenning zorgbudget zwaar zorgbehoevenden

Deze flowchart licht de verschillende situaties toe.

Voorbereiding op de uitrol 

Dit schema toont welke stappen je ter voorbereiding van de uitrol moet doorlopen.

OPLEIDING

Meer informatie over de trainersopleiding

Meer informatie en inschrijvinslink opleidingsaanbod VVSG

SOFTWARE: Vlaamse BelRAI-applicatie

Een digitale inschaling vergt een gebruiksvriendelijke applicatie.
Vlaanderen wees middelen toe aan de VZW Vlaams IT-platform BelRAI om in eerste instantie voor de BelRAI Screener een bruikbare applicatie te ontwikkelen.
Later wil men ook de andere instrumenten hierin integreren.

Je kan vanaf 1/6/2021 op 2 manieren werken met de BelRAI omgeving:
Meer details over deze scenario's en hoe je exact voor te bereiden op de uitrol vind je in het document veelgestelde vragen (bovenaan deze pagina)

1. COT-scenario: je legt een link vanuit de eigen software naar de BelRAI omgeving (softwareleverancier CEVI Logins, Spikes)

  • Dien een verklaring op eer in: handleiding DGZ, handleiding OCMW : meer toelichting vind je in de presentatie van het vragenuurtje dd. 12 februari 2021 (zie onderaan deze pagina)

In onderstaand demo-filmpje geven we de COT-organisaties toelichting hoe ze de offline-applicatie kunnen downloaden. 
https://vimeo.com/555103720
Hier vind je de handleiding voor de offline applicatie opgemaakt door het team van de softwareontwikkelaar Smalls.

2. non-COT scenario: je werkt rechtstreeks in de BelRAI applicatie (softwareleveranciers Cipal/Schaubroeck, Dehora)

Registreer de medewerkers die  toegang wensen tot BelRAI via eHealth. Deze instructiefiche legt uit hoe de toegangsbeheerder (voor eHealth) van jullie organisatie dit kan doen.

In onderstaande demo-filmpjes geven we de non-cot organisaties een idee hoe je in de BelRAI applicatie (zowel de online als offline versie) zal werken. We lichten ook toe hoe je een zorgrelatie kan aanmaken.
https://vimeo.com/553339550
https://vimeo.com/553354088
Hier vind je de handleiding voor de offline applicatie opgemaakt door het team van de softwareontwikkelaar Smalls.

BelRAI Vragenuurtje

Vanaf december 2020 organiseren we maandelijks een uurtje overleg om jullie meest prangende vragen rond BelRAI te beantwoorden. Indien mogelijk, stuur je vragen ten laatste twee dagen voor de sessie door naar leen.vandenheuvel@vvsg.be.

Alle informatie die hier aan bod komt vind je terug in het document veelgestelde vragen (bovenaan deze pagina)

Teamlink: via deze link kan je aansluiten (de link geldt voor élk vragenuurtje), inschrijven hoeft niet
 

Data:

Relevante documenten

GKB, HCO, KBO-nummer per organisatie

Artikel: interview uit de praktijk

 

 

Heb je een vraag over de BelRAI(screener)? Contacteer leen.vandenheuvel@vvsg.be

 

Presentaties