Auteursrecht  jaarcontracten voor culturele- en sportinfrastructuur

Naar aanleiding van een leden-adviesvraag informeerde de VVSG bij SABAM, of er, naar analogie met de annulatie van de licentieaanvraag door Unisono voor evenementen die niet kunnen doorgaan omwille van de corona-crisis, ook maatregelen (bv korting, gedeeltelijke creditnota, ...) mogen verwacht worden voor de jaarcontracten voor culturele- en sportinfrastructuur die gesloten moet blijven.

Hierop kwam volgend antwoord :
"Ik verstuur u in bijlage de mail die we zojuist hebben verstuurd naar de verschillende sectorfederaties, waaronder VVSG, met betrekking tot de reeds door Unisono genomen maatregelen.

Vandaag is echter nog geen beslissing genomen door de partners van Unisono om bovenop de reeds getroffen maatregelen extra maatregelen te nemen naar de verschillende sectoren toe.

Zoals u wellicht weet is ook de ganse culturele sector één van de meest getroffen sectoren van de corona-virus.

Indien echter bijkomende maatregelen genomen worden, zal dit vanzelfsprekend in overleg gebeuren met alle stakeholders."

Tekst van de bewuste mail :
"Unisono stelt momenteel alles in het werk en zoekt actief mee naar oplossingen om de impact van de coronacrisis voor de getroffen sectoren zo beperkt mogelijk te houden.

Om zelfstandigen en bedrijven de nodige zuurstof te geven om de verplichte sluitingsperiode te overbruggen, heeft Unisono alvast volgende maatregelen genomen:

  • Unisono schort het versturen van nieuwe facturen voor dagelijks muziekgebruik tijdelijk op voor ondernemingen die gesloten zijn wegens de maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
  • Voor openstaande facturen verlengen we de betaaltermijn met 60 dagen en rekenen we géén herinneringskosten aan.
  • De betrokken klanten ontvangen bijgevolg na de oorspronkelijke betaaltermijn van 30 dagen geen herinneringsbrief van Unisono. In de plaats daarvan informeren wij hen persoonlijk over de getroffen maatregelen. Een voorbeeld van de communicatie vindt u daarvan in bijlage. Deze communicatie wordt ook in aangepaste vorm gepubliceerd op de website van Unisono.
  • Alle licentieaanvragen voor evenementen tussen 13 maart en 5 april werden door onze diensten proactief geannuleerd. De betrokken klanten werden daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht en communicatie werd voorzien op de website van Unisono: http://www.unisono.be/nl/news/coronavirus-mijn-evenement-wordt-geannuleerd-wat-moet-ik-doen

Wij volgen de situatie nauwlettend op en houden zowel u als onze klanten vanzelfsprekend op de hoogte over eventuele bijkomende maatregelen."

Ook de VVSG blijft dit op de voet volgen om onze leden, zodra er nieuw elementen of beslissingen zijn, in te lichten.

Auteursrecht en omgevingsvergunningverlening

Als een (aanvraag voor) omgevingsvergunning te inzage wordt gegeven, mag geen afschrift worden gegeven van de documenten waarop een auteursrecht rust. Vaak gaat dit juist om de essentiële onderdeel van een bouwaanvraag, zoals de plannen van een gebouw. Ondanks dat deze documenten digitaal ter beschikking zijn mag de gemeente zo'n document niet doorsturen aan degene die om inzage vraagt, tenzij de auteur (= architect) toestemming verleent. De VVSG dringt er bij de architecten op aan om -zeker in deze coronatijden- zich soepel op te stellen als gevraagd wordt of een afdruk kan worden meegegeven. Op zo'n manier kunnen architecten een bijdrage leveren aan de gezondheid van het gemeentepersoneel en de burgers. 

De VVSG dringt er bij de Vlaamse overheid op aan een degelijke oplossing uit te werken, waarbij zoveel mogelijk, liefst alle documenten bij een aanvraag ook op het Omgevingsloket kunnen worden geraadpleegd. Lees  meer...