Op deze pagina bundelen we - op maat van de Vlaamse steden en gemeenten - de meest relevante informatie rond armoede in tijden van COVID-19. Scroll door de pagina voor updates bij de meest relevante thema's:

Subsidie aan lokale besturen voor lokaal armoedebeleid            

Decreet 19 juni 2020 tot het nemen van dringende maatregelen met betrekking tot de noodfondsen voor cultuur, jeugd, sport, media en de lokale besturen, en met betrekking tot de armoedebestrijding naar aanleiding van de COVID-19-pandemie

  • Bedrag: €13.500.000 (+1.500.000 VGC)       
  • Deze subsidie werd geïntegreerd in het decreet dat ook de middelen (84 mio) bevat voor de lokale besturen ter ondersteuning van het lokaal verenigingsleven. Meer bepaald in de artikelen 13-16.
  • Aan te wenden ter ondersteuning van kwetsbare groepen en/of in te zetten in het lokaal sociaal beleid, als dan niet in samenwerking met lokale partners.
  • De verdeling van deze middelen is terug te vinden op het Agentschap Binnenlands bestuur.

Subsidie aan lokale besturen als consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens

  • Bedrag:  €14.250.000          
  • Doel: consumptiebudget voor kwetsbare huishoudens aan de hand van voucherbonnen, uit te geven in de lokale economie. Trekkingsrecht via aanvraagprocedure bij Agentschap Binnenlands bestuur 
  • Update 13/07/2020: hier lees je alles over de aanvraag. 

 

Het meest recente nieuws over de opvang van dak- en thuislozen vind je hier. 

Algemeen wordt verwacht dat de lokale besturen een belangriijke rol opnemen in de daklozenopvang: zo moeten volgens de FAQ op de officiële Corona-virus pagina van de federale overheid, de OCMW's de medische opvang van zieke daklozen en de personen die illegaal op openbaar domein samenhokken opvolgen. De Vlaamse overheid geeft instructies aan de opvangcentra en inloopcentra van de CAW’s voor dak- en thuislozen om afspraken te maken met het lokaal bestuur om noodopvang te voorzien voor bewoners met de symptomen van het Covid-19 virus als ze er zelf niet in zouden slagen.

De opvangcentra worden niet gesloten, maar er worden wel maatregelen genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Vragen van huurders?

Krijg je vragen van kwetsbare huurders, ga dan zeker eens kijken op het Vlaams huurdersplatform, waar je een overzicht vindt van de veelgestelde coronahuurvragen. 

Voedselhulp kan blijven doorgaan. Uiteraard rekening houdende met de veiligheidsvoorschriften. Voedselhulp is voor mensen in armoede, nu nog meer dan anders door het aanhoudende hamsteren in de supermarkten en de beperking in verplaatsingen, heel belangrijk.

Voor lokale besturen en organisaties die gebruik maken van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) doet men ook een oproep om deze richtlijnen te volgen en ook te melden waar eventueel voedselhulp toch zou stopgezet worden, ivm toelevering.

6 miljoen extra voor de OCMW's:

Het KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 betreffende de dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn werd door de Koning op 10 december 2020 ondertekend en is op dinsdag 22 december 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

Dit besluit voegt 6 miljoen euro toe aan de eerste 6 miljoen euro die reeds werden toegekend en verlengt de toelageperiode tot en met 30 juni 2021.

Op de website van de POD MI vind je dit koninklijk besluit, de verdeling van de toelagebedragen over de OCMW’s en de bijhorende omzendbrief