App Antwerpen 2_1.jpg
Provider image

Een toegankelijke en laagdrempelige app voor nieuwkomers bij de start van hun inburgering in de stad Antwerpen.

Categorie

Onthaalbeleid

Doelen

  • Met deze app wijst de stad Antwerpen anderstalige nieuwkomers de weg naar allerlei nuttige plaatsen en organisaties in de stad. Organisaties en plaatsen die mensen nodig hebben tijdens maar ook na een inburgeringstraject.
  • Dit verhoogt de zelfredzaamheid van de nieuwkomer en verhoogt de digitale vaardigheden.

Doelgroep

Niet-Nederlandstalige nieuwkomers

 

Beschrijving

Heel wat nieuwkomers vinden moeilijk de weg naar de dienstverlening, en hebben vaak beperkte digitale vaardigheden, waardoor reguliere websites lastig kunnen zijn. Ze hebben meestal wel een smartphone. Bij de ontwikkeling van de app is er extra aandacht besteed aan de vormgeving en toegankelijkheid: er zijn veel pictogrammen, grote logo’s van organisaties, eenvoudige teksten. Naast de openingsuren en contactgegevens, staat er telkens vermeld wat je best meeneemt (bijvoorbeeld een identiteitskaart of verblijfsvergunning).

 

Succesfactoren

  • De app wordt door Atlas bij de start van het inburgeringstraject geinstalleerd bij de inburgeraars met een smartphone
  • De app wordt gebruikt door trajectbegeleiders en leerkrachten maatschappelijke oriëntatie tijdens het inburgeringstraject

Uitdagingen

  • Er moet continue aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van de app, zoals het verminderen van extra informatie (bv. pop ups), letten op klare taal, visuele ondersteuning en auditieve ondersteuning

  • Het kost tijd om de informatie up-to-date te houden

  • Er is behoefte aan meertalige uitbreiding

Deze praktijk in

Antwerpen

App 'Welkom in Antwerpen'

Betrokken diensten: Gelijke Kansen, Communicatie, Sociale dienstverlening, Innovatie & digitalisering

Partners: Atlas Antwerpen (+ partners op het grondgebied)

Contactpersoon: tim.dekoning@antwerpen.be

Mechelen

In het kader van het Europees Project ORIENT8 werkt Mechelen ook aan een welkom-app.

Contact

 

Beleidsdomeinen

  • Taalbeleid
  • Digitalisering

 

Staat jouw praktijk nog niet in de databank? Vul dan deze fiche in.

Deze databank bouwen we samen met jullie! Wil je een wijziging, foto, update of opmerking doorgeven? Mail samenleven@vvsg.be.