Vrijdag 25 september: Hoe bereik je kwetsbare groepen met een migratieachtergrond in crisistijden? -Webinar

De eerste coronagolf leerde ons veel over hoe we in tijden van crisis ook kwetsbare personen met een migratieachtergrond bereiken en betrekken bij onze samenleving. Het Agentschap Integratie en Inburgering bundelde, samen met IN-Gent en Atlas inburgering & integratie Antwerpen, deze inzichten in een webinar.

Hoe communiceer je met de meest kwetsbare burgers? Hoe zorg je ervoor dat ze toegang hebben tot hulp- en dienstverlening tijdens een gezondheidscrisis? Hoe blijven we, ondanks social distancing, in verbinding met elkaar? Hoe haal je kwetsbare personen met een migratieachtergrond uit hun sociaal isolement? In dit webinar leer je negen tips, zodat niemand nog uit de boot valt tijdens een crisissituatie. Er komen ook enkele goede praktijken aan bod die hun succesvolle werkwijze met ons delen.

PRAKTISCH

Vrijdag 25 september 2020
Van 10 tot 11.30 uur

Schrijf je in voor de gratis webinar! Inschrijven kan tot en met 23 september. Meer info

Extra info

Bekijk op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering nog drie belangrijke lessen om kwetsbare groepen met een migratieachtergrond te bereiken. Je vindt er ook heel wat inspiratie uit verschillende Vlaamse steden en gemeenten over hoe zij dit aanpakten.

Informeren van anderstaligen en meertalige info

Atlas Integratie & inburgering Antwerpen, IN-Gent  en het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering zorgen voor heel wat meertalige info

  • Om besmetting met het coronavirus te voorkomen vertaalden ze  posters  in meer dan 10 talen waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch. Verspreid deze posters in meertalige wijken, maak gebruik van de vitrines van verschillende voedingszaken.
  • Ook zorgden ze voor vertaalde affiches met de samenvatting van de laatste maatregelen. Op hun website vind je zowel affiches terug als een gesproken vertaling van de samenvatting van de maatregelen. Deze en andere info downloaden op hun website.
  • Specifiek voor handelszaken maakten ze meertalige affiches onder meer in het Albanees, Arabisch, Bosnisch, Dari, Engels, Farsi, Frans, Pashto en Turks. De handelszaken kunnen zelf het maximum aantal toegelaten klanten invullen.

Ook op de officiĆ«le website van de federale overheid vind je nog meertalige affiches en FAQ's  terug

Verspreid ook deze info zoveel mogelijk aan anderstalige inwoners en in meertalige wijken, maak ook gebruik  van sleutelfiguren en sociale media om deze te verspreiden. 

 

Gebruik van mondmaskers en meertalige info

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering vertaalde de informatie over het gebruik van het mondmasker ik bescherm jou - jij beschermt mij  in de volgende talen:

Taalwetgeving en meertalige informatie

De  Bestuurstaalwet bepaalt dat Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten,  hun algemene communicatie in het Nederlands moeten verspreiden. De Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten moeten hun algemene communicatie in het Nederlands en het Frans, met voorrang voor het Nederlands, verspreiden. 

Tijdens de uitbraak van het coronavirus is het belangrijk dat iedereen onmiddellijk kan kennis nemen van de genomen maatregelen en deze correct opvolgt en naleeft. Het is bijgevolg cruciaal om de gehele bevolking te informeren over de genomen maatregelen. Daarom is het aangewezen om deze informatie, naast de voorgeschreven bestuurstaal, eveneens te verspreiden in andere nuttige talen daar waar effectief veel anderstaligen aanwezig zijn..

Deze afwijking geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus/COVID-19. Meer info