• Om besmetting met het coronavirus te voorkomen vertaalden het Agentschap Integratie en Inburgering, Atlas  posters  in meer dan 10 talen waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch. Verspreid deze posters in meertalige wijken, maak gebruik van de vitrines van verschillende voedingszaken.
 • Ook zorgde het Agentschap Integratie en Inburgering voor vertaalde affiches met de samenvatting van de laatste maatregelen. Op hun website vind je zowel affiches terug als een gesproken vertaling van de samenvatting van de maatregelen. Deze en andere info downloaden op hun website.
 • Ook op de officiĆ«le website van de federale overheid vind je nog meertalige affiches en FAQ's  terug

Verspreid ook deze info zoveel mogelijk aan anderstalige inwoners en in meertalige wijken, maak ook gebruik  van sleutelfiguren en sociale media om deze te verspreiden. 

 • Info in Vlaamse gebarentaal: de FOD volksgezondheid zorgde voor enkele preventieve filmpjes in VGT
  • Vermijd dat je ziek wordt (VGT)
  • Help jezelf en anderen te beschermen (VGT)
  • Wat als ik ziek ben? (VGT)
  • Wat als er iemand in mijn omgeving ziek is? (VGT)


Vertaalde info op maat van lokale besturen in 11 talen vind je op de website van de stad Antwerpen. Je vindt in deze teksten in het Arabisch, Bulgaars, Duits, Engels, Farsi, Frans, Pools, Roemeens, Russisch, Spaans en Turks onder meer info over:

 • Opening loketten, burgerlijke stand
 • Dienstverlening OCMW, Huis van het Kind
 • Afvalophaling
 • Sport, vrijetijd, cultuur en kampen
 • Scholen en kinderopvang
 • Markten, evenementen, religieuze bijeenkomsten
 • Horeca, winkels en andere handelszaken

Lokale besturen die andere informatie willen laten vertalen, kunnen dat doen via de reguliere dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering, aan de geldende tarieven.

Taalwetgeving en meertalige informatie

De  Bestuurstaalwet bepaalt dat Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten,  hun algemene communicatie in het Nederlands moeten verspreiden. De Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten moeten hun algemene communicatie in het Nederlands en het Frans, met voorrang voor het Nederlands, verspreiden. 

Tijdens de uitbraak van het coronavirus is het belangrijk dat iedereen onmiddellijk kan kennis nemen van de genomen maatregelen en deze correct opvolgt en naleeft. Het is bijgevolg cruciaal om de gehele bevolking te informeren over de genomen maatregelen. Daarom is het aangewezen om deze informatie, naast de voorgeschreven bestuurstaal, eveneens te verspreiden in andere nuttige talen daar waar effectief veel anderstaligen aanwezig zijn..

Deze afwijking geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus/COVID-19. Meer info