Tips om een diverse doelgroep te bereiken

De coronapandemie maakt duidelijk dat we niet enkel een algemene campagne nodig hebben, maar ook communicatie op maat van elke doelgroep. Niet iedereen bereik je met eenzelfde kanaal, taal en boodschap. 

Het Vlaams Agentschap Binnenlands Bestuur verzamelde, met medewerking van onder meer de VVSG en de Agentschappen Integratie en Inburgering, op een aparte webpagina interessante tips en tricks om verschillende groepen met een diversiteitsbewust communicatiebeleid te bereiken.

De VVSG bundelde ook 10 praktische tips om je vaccinatie-communicatie inclusief te maken. 

Laat ons gerust weten welke initiatieven jouw bestuur zal nemen.

Informeren van anderstaligen en meertalige info

Atlas Integratie & inburgering Antwerpen, IN-Gent  en het Vlaamse Agentschap Integratie en Inburgering zorgen voor heel wat meertalige info

  •  Informatiebrochures gemaakt over het coronavirus en over de vaccinatiecampagne in meer dan 25 talen. Op het lijstje staan onder meer Arabisch, Bulgaars, Chinees, Dari, Engels, Frans, Russisch, Tigrinya en Turks. Omdat de taalwetgeving het zo vereist, zijn de teksten in de brochures eerst in het Nederlands. Daarna is er  de vertaling in de andere taal.

  • Om besmetting met het coronavirus te voorkomen vertaalden ze  posters  in meer dan 10 talen waaronder het Arabisch, Turks, Pools, Bulgaars, Roemeens en Russisch. Verspreid deze posters in meertalige wijken, maak gebruik van de vitrines van verschillende voedingszaken.
  • Ook zorgden ze voor vertaalde affiches met de samenvatting van de laatste maatregelen. Op hun website vind je zowel affiches terug als een gesproken vertaling van de samenvatting van de maatregelen. Deze en andere info downloaden op hun website.
  • Specifiek voor handelszaken maakten ze meertalige affiches onder meer in het Albanees, Arabisch, Bosnisch, Dari, Engels, Farsi, Frans, Pashto en Turks. De handelszaken kunnen zelf het maximum aantal toegelaten klanten invullen.

Ook op de officiĆ«le website van de federale overheid vind je nog meertalige affiches en FAQ's  terug

Verspreid ook deze info zoveel mogelijk aan anderstalige inwoners en in meertalige wijken, maak ook gebruik  van sleutelfiguren en sociale media om deze te verspreiden. 

 

Gebruik van mondmaskers en meertalige info

Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering vertaalde de informatie over het gebruik van het mondmasker ik bescherm jou - jij beschermt mij  in de volgende talen:

Taalwetgeving en meertalige informatie

De  Bestuurstaalwet bepaalt dat Vlaamse steden en gemeenten, zonder taalfaciliteiten,  hun algemene communicatie in het Nederlands moeten verspreiden. De Vlaamse gemeenten met taalfaciliteiten moeten hun algemene communicatie in het Nederlands en het Frans, met voorrang voor het Nederlands, verspreiden. 

Tijdens de uitbraak van het coronavirus is het belangrijk dat iedereen onmiddellijk kan kennis nemen van de genomen maatregelen en deze correct opvolgt en naleeft. Het is bijgevolg cruciaal om de gehele bevolking te informeren over de genomen maatregelen. Daarom is het aangewezen om deze informatie, naast de voorgeschreven bestuurstaal, eveneens te verspreiden in andere nuttige talen daar waar effectief veel anderstaligen aanwezig zijn..

Deze afwijking geldt enkel voor de communicatie over de maatregelen die genomen worden in het kader van het coronavirus/COVID-19. Meer info