Ambulante activiteiten worden als volgt gedefinieerd in de wet van 4 juli 2005:

"Elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en bijkomstig de diensten die op deze producten betrekking hebben door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt".

De gemeenten hebben een belangrijke rol te vervullen bij de organisatie van ambulante activiteiten. Zij moeten beschikken over een gemeentelijk reglement dat de organisatie van deze activiteiten regelt op openbare markten alsook de organisatie ervan op het openbaar domein buiten de openbare markten.

Hieronder vindt u meer informatie over

  • De regelgeving
  • De machtigingen
  • De openbare markten
  • Overige ambulante activiteiten

Regelgeving

De wetgeving op de ambulante activiteiten regelt de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten. Naar aanleiding van de zesde staatshervorming is dit vanaf 1 juli 2014 een bevoegdheid van het Vlaams gewest. De Vlaamse overheid heeft een aantal wijzigingen aangebracht in de federale wet en het bijhorende Koninklijk Besluit (KB).  Buiten deze wijzigingen blijven de bepalingen van de wet en het KB gelden.

De VVSG was nauw betrokken bij de wijzigingen, waarbij het VVSG-memorandum als basis diende voor het nieuwe regelgevende kader.

 

Wet en decreet (bepalingen gelden eveneens voor kermissen)

De VVSG bundelde beide teksten in een officieus gecoördineerde versie van de wet van 25 juni 1993, inclusief wijzigingen. Concreet gaat het om volgende wijzigingen:

  • Artikel 8: de termijn van definitieve opheffing van een markt of kermis wordt herleid van 12 naar 6 maanden.

  • Artikel 10: de gemeenten moeten niet langer ontwerpreglementen of goedgekeurde reglementen bezorgen aan de Vlaamse overheid.

 

KB en besluit Vlaamse regering (bepalingen gelden enkel voor ambulante activiteiten)

Dit besluit is definitief goedgekeurd in de Vlaamse Regering van 21 april 2017. Het verscheen op 29 mei 2017 in het Staatsblad, waardoor het in werking is getreden op 8 juni 2017. 

Hier vindt u een officieuze gecoördineerde versie van het KB (VLAIO i.s.m. VVSG) zodat u snel zicht hebt op de wijzigingen.

 

Aanvullende info

Machtigingen

Om een ambulante activiteit te mogen uitoefenen is, behoudens uitzonderingen,  een machtiging ambulante activiteit vereist, vroeger beter gekend als "leurkaart".  Voor de machtigingen ambulante activiteiten is sedert 1 april 2014 een elektronische machtiging verplicht.  De erkende ondernemingsloketten reiken de machtigingen ambulante activiteiten uit.

Openbare markten

Voor de organisatie van de openbare markten en de ambulante activiteiten op het openbaar domein heeft de VVSG een modelreglement ontwikkeld. Dit modelreglement is aangepast naar aanleiding van de Vlaamse aanpassingen in de regelgeving.

Overige ambulante activiteiten

Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter. Dit zijn de zogenaamde verkopen met een goed doel. Er is hiervoor een model van aanvraag en toelating ontwikkeld.