De omzendbrief van 12 januari 2021 blijft in code geel gedeeltelijk gelden:

  • Als de federale veiligheidsmaatregelen voor klanten/burgers in horeca en winkels worden geschrapt, gelden de te nemen veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark niet meer (punt 4.1 van de omzendbrief). Dit is het geval in code geel. Er geldt in code geel onder andere geen beperking meer van het aantal bezoekers op het recyclagepark. Alle andere maatregelen uit de omzendbrief blijven gelden. Met andere woorden: indien u geconfronteerd wordt met een lokale uitbraak van Corona waardoor u de dienstverlening dient aan te passen, dan gelden nog steeds de prioriteitsniveaus zoals uit de omzendbrief.
  • Als de federale veiligheidsmaatregelen voor klanten/burgers opnieuw worden ingevoerd, moeten de veiligheidsmaatregelen op het recyclagepark weer worden geactiveerd.  

Dit zijn de belangrijkste principes van de omzendbrief van 12 maart 2021:

  • Een lokaal bestuur kan bij gebrek aan personeel voorrang geven aan de huis-aan-huisinzameling van afvalstoffen op de inzameling via de recyclageparken. Ondergrondse en bovengrondse brengpunten voor afval op het publiek domein vallen in dit geval onder de prioritaire afvalinzameling.
  • Bij personeelstekort voor de huis-aan-huisinzameling ligt de focus op de inzameling aan huis van huisvuil en gft-afval. In tweede orde ligt de focus op de inzameling van pmd. De inzameling van papier en karton, textiel, glas, grofvuil, snoeihout en asbest (laatste drie op afroep) heeft de laagste prioriteit.
  • In principe accepteren de recyclageparken alle fracties die ze normaal gezien inzamelen. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de afvoer van de ingezamelde fracties verzekerd moet zijn. Indien de afvoer van sommige fracties niet verzekerd is, kan het zijn dat deze fracties ook geweigerd moeten worden op het recyclagepark. Hier is het essentieel om dit lokaal duidelijk te communiceren.
  • De toegang tot het recyclagepark is beperkt tot een bepaald aantal bezoekers. Dit is belangrijk om voldoende afstand te kunnen bewaren tussen de verschillende personen onderling die tegelijk op het recyclagepark zijn. Het aantal toegelaten bezoekers is afhankelijk van de grootte van het recyclagepark. De gemeente of de afvalintercommunale neemt hiertoe de nodige beslissingen.
  • Contactloos betalen op het recyclagepark wordt aanbevolen, maar cash-betalingen blijven mogelijk.
  • Aan de lokale besturen wordt aanbevolen om mondmaskers te verplichten.
  • Bij beperkte toegangsmogelijkheden en extra voorzorgsmaatregelen is het mogelijk dat er langere wachtrijen dan normaal ontstaan aan de ingang van het recyclagepark. De burgemeester van de gemeente waar het recyclagepark gelegen is, voorziet indien nodig voldoende politioneel toezicht om de naleving van de extra maatregelen na te leven.

Naast de richtlijnen in de omzendbrief van 12 januari 2021 zijn er ook richtlijnen voor de bescherming van het personeel van de afvalinzameling.