De ministeriƫle omzendbrief van 29 juni 2020 vormt een aanvulling op de omzendbrief van 31 maart en vervangt deze niet, maar laat wel enkele versoepelingen toe:

  • Inzameling asbestcement: De burger kan opnieuw asbestcement aanvoeren naar het recyclagepark ten vroegste vanaf 14 juli, afhankelijk van de lokale omstandigheden. Het advies aan de burger is om de communicatie van de gemeente of intercommunale in het oog te houden. Als bijzondere randvoorwaarde hierbij geldt dat lokale besturen als werkgever de nodige persoonsbescherming (waaronder FFP3 mondmasker) moeten kunnen voorzien aan parkwachters die instaan bij het beheer van de container voor asbestcement. Daarenboven moeten de lokale besturen de nodige schikkingen treffen om een mogelijke piek in de aanvoer van asbestcement veilig op te kunnen vangen. Hierbij zijn goede afspraken noodzakelijk voor een vlotte afvoer van het ingezamelde asbestcement. Bij de heropstart van de inzameling van asbestcement informeren de lokale besturen hun inwoners best over het veilig demonteren en omgaan met asbestcement.
  • Contante betaling: Contante betaling op de recyclageparken is niet langer verboden, maar blijft sterk af te raden. Dat kan zo gecommuniceerd worden naar de burger. Indien cashbetaling wordt toegestaan, moeten de nodige beschermingsmaatregelen voorzien worden om het risico op verspreiding van het COVID 19 virus maximaal tegen te gaan (bijvoorbeeld door gebruik van alcoholgels en mondmaskers).
  • Vervallen van meldingsplicht: De eerder gecommuniceerde meldingsplicht aan de OVAM in het kader van de Coronacrisis wordt met deze omzendbrief opgeheven. Het is niet langer nodig aan de OVAM te rapporteren welke recyclageparken geopend zijn en welke stromen aanvaard worden.

Volgens de omzendbrief van 31.03.2020 mogen gemeenten en intercommunales hun recyclageparken heropenen vanaf 7 april 2020. Er zijn evenwel een aantal strenge randvoorwaarden van toepassing:

  • Het uitgangspunt blijft dat we de bevolking oproepen om enkel naar het recyclagepark te gaan als dat echt noodzakelijk is. De recyclageparken kunnen enkel open als er garanties zijn over de afvoer van het ingezamelde afval en mits voldoende personeel ter beschikking. 
  • Er zijn duidelijke veiligheidsmaatregelen kracht: het garanderen van voldoende afstand tussen bezoekers onderling en personeel, het beperken van het aantal bezoekers dat tegelijk aanwezig is op het recyclagepark, desgevallend werken op afspraak, het voorzien van voldoende beschermingsmateriaal (alcoholgel en reinigingsmiddelen), het vermijden van persoonlijk contact en het voorzien van communicatie.
  • Om de naleving van de noodzakelijke maatregelen op de recyclageparken af te dwingen maar ook ter beheersing van de wachtrijen aan de ingang (zeker als die op de openbare weg staan), dienen de burgemeesters garant te staan voor het voorzien van voldoende politioneel toezicht.
  • Lokaal moet men vooraf de nodige afspraken maken met afvalinzamelaars en -verwerkers om zekerheid te hebben over de afvoer van het ingezamelde afval.
  • De omzendbrief bevat heldere informatie over de inhoud van de noodzakelijke communicatie aan de bevolking.

De huis-aan-huisinzameling loopt tijdens de Coronacrisis verder zoals voorzien. In de ministeriƫle omzendbrief van 17 maart 2020 zijn wel afspraken vastgelegd hoe deze dienstverlening aangepast zal worden mocht er omwille van de problematiek van het Coronavirus sprake zijn van een personeelstekort. Daarenboven zijn richtlijnen verspreid voor de bescherming van het personeel van de afvalinzameling.