Aftoetsing beleidsdomeinen

In 2015 ondertekenden alles 193 lidstaten van de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling. Deze agenda omvat 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's). De bedoeling is om tegen 2030 wereldwijd een duurzame ontwikkeling te realiseren, waarbinnen op een evenwaardige manier aandacht is voor mensen, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) ondersteunt lokale besturen om deze internationale agenda te integreren in het gemeentelijk beleid. We bieden hiertoe handvaten op vlak van onder meer sensibilisering en beleidsplanning. Zo ontwikkelden we fiches waarbij beleidsthema’s gelinkt worden aan de SDG's. Deze dienen ter inspiratie om actieplannen en projecten voor een beleidsthema uit te werken, om verbinding te zoeken met andere beleidsthema’s en om de discussie aan te gaan met collega’s.
Je vindt fiches voor volgende thema's:

  1. Mobiliteit
  2. Lokaal Mondiaal Beleid
  3. FairTradeGemeenten
  4. Afvalbeheer
  5. Milieu en natuurbeheer
  6. Lokale voedselstrategie
  7. Lokale dienstencentra
  8. Vrije Tijd (zie ook https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/sdgs-en-sport en het verslag van overleg SDG's en vrije tijd) 
  9. Kinderopvang
  10. Wonen

Lees ook het verslag van het overleg SDG's en sociale zaken.

Hou er rekening mee dat het inspiratiefiches zijn. De aangehaalde linken zijn dus een indicatie en niet exhaustief. Bovendien is kiezen voor de SDG's kiezen voor een geïntegreerd en coherent beleid voor duurzame ontwikkeling. Bekijk thema’s en acties dan ook in hun samenhang en verbindt gemeentelijke diensten.

Bekijk ook zeker de set van lokale SDG-indicatoren. Hiervoor kan je voor beleidsthema’s ook bijhorende SDG-indicatoren vinden.