Aanvullende belastingen

De Vlaamse gemeenten halen gemiddeld 45 tot 50% van hun ontvangsten uit belastingen. Ongeveer vier vijfden van dat bedrag is afkomstig van de aanvullende personenbelasting (APB) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV).

Algemeen

Opcentiemen onroerende voorheffing

Aanvullende personenbelasting

Opdeciem verkeersbelasting