Lokale besturen zijn voortrekker in klimaatambities

Cedric Depuydt - Stafmedewerker energie en klimaat

De burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen telt het initiatief meer dan 7000 lokale en regionale overheden verspreid over 57 landen.

In Vlaanderen ondertekenden 269 van de 300 gemeenten de burgemeestersconvenant.

183 gemeenten engageren zich om  20% minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2020.
Reeds 86 gemeenten engageerden zich om 40% minder uit te stoten tegen 2030.

VVSG probeert de stand van zaken van de ondertekening door de Vlaamse gemeenten bij te houden. Deze wijzigt evenwel continu doordat meer en meer gemeenten ook de burgemeestersconvenant 2030 onderschrijven. Help VVSG om deze gegevens up to date te houden. Vindt u een foutje of is de status intussen gewijzigd, laat het ons weten, zodat wij kunnen aanpassen.

De status (augustus 2019) van gemeenten die de burgemeestersconvenant onderschreven vindt u op deze interactieve kaart alsook het overzicht in bijlage.

CDEP d10300 Gemeenten Burgemeestersconvenant.pdf