Cover_WegwijsGemeentelijkRuimtelijkBeleidHandboek_1.jpg
Provider image

Hoe gemeenten hun lokaal ruimtelijk beleid invullen, is deels afhankelijk van hun eigen beleidskeuzes. Dat is een goede zaak. Op die manier blijft het mogelijk om rekening te houden met de specifieke ruimtelijke context van een bepaalde gemeente. Maar: de lokale beleidsvrijheid op het vlak van ruimtelijke ordening wordt ook gereguleerd door overkoepelende regelgeving, onder andere door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Omgevingsvergunningsdecreet en verschillende uitvoeringsbesluiten. Deze publicatie heeft als doel om niet-specialisten in het lokaal ruimtelijk beleid wegwijs te maken in de basis van de ruimtelijke ordeningsregelgeving. We willen ervoor zorgen dat u ruimtelijk beleid beter kunt volgen en het mee kunt verbeteren. Onze experts besteden aandacht aan de verschillende instrumenten die bestaan op het vlak van planning, met onder andere de opbouw van een beleidsplan, de vergunningsverlening en de randvoorwaarden voor een sterk ruimtelijk beleid.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.