waaiernov2020.jpg
Provider image

De reeks Verzelfstandiging en samenwerking zit in een nieuw jasje. De vier grote kaften van vroeger worden momenteel volop omgevormd naar tien afzonderlijke pockets. Momenteel zijn er al vijf handige pockets beschikbaar: Verzelfstandiging en samenwerking door OCMW’s Het autonoom Gemeentebedrijf Afwegingskader Intergemeentelijke Samenwerking Publiek-Private Samenwerking Deze reeks geeft het meest complete overzicht van de juridische mogelijkheden voor verzelfstandiging & samenwerking op lokaal vlak. Daarnaast hebben we deze content aangevuld met inspirerende praktijkverhalen, in een heldere structuur. In dit standaardwerk worden de volgende vragen beantwoord: Welke mogelijke voordelen zijn verbonden aan budgethouderschap, IVA’s en AGB’s? Welke publiekrechtelijke verplichtingen hebben gemeentelijke verzelfstandigingsinitiatieven bij het sluiten van contracten? Hoe zit het met de omvorming tot EVA’s? Op welke manier kunnen lokale besturen personeel ter beschikking stellen van een intergemeentelijk samenwerkingsverband? Welke fiscale en financiële aspecten zijn verbonden aan intergemeentelijke samenwerking? Wat zijn de mogelijkheden van de verschillende soorten OCMW-samenwerkingsverbanden? Welke rechtsfiguren en juridische constructies horen thuis onder de ruime noemer ‘PPS’? Welke voor- en nadelen biedt een domeinconcessie, een concessie van openbare dienst of een concessie van openbare werken? Wat zijn de fiscale consequenties van een PPS-overeenkomst? Hoe verhoudt PPS zich tot het overheidsopdrachtenrecht? Op welke manier kan DBFM ingezet worden als instrument voor PPS in Vlaanderen? Door een redactie van experts: Steven Van Garsse, Jan Leroy, Karen Alderweireldt, Ben Gilot, Pieter Vanderstappen, David Vanholsbeeck en Dirk Meulemans. 

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.