Cover-20--20Verzelfstandiging-20en-20samenwerking-20OCMW.jpg
Provider image

In deze content is het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, inclusief de wijzigingen van december 2018, verwerkt. De ontwikkeling van de mogelijke samenwerkingsvormen voor OCMW’s vanaf de organieke OCMW-wet tot en met het voornoemde decreet wordt weergegeven. In deze publicatie wordt de groeiende wanorde in het palet aan mogelijkheden gekneed tot een beslissingsboom voor de besturen die een oplossing zoeken voor hun specifieke vraag. Het laatste deel behandelt de financiële aspecten van welzijnsverenigingen. Het boek gaat dieper in op de verplichtingen bij het meerjarenplan, de boekhouding en de jaarrekening van deze OCMW-verenigingen. Deze publicatie maakt deel uit van de reeks Verzelfstandiging en samenwerking op lokaal vlak.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.