2_toekomstenvoorsociaalbeleid_6.jpg
Provider image

Deze content geeft een beeld van wat een sterk sociaal beleid van OCMW en gemeente kan zijn. Auteurs Peter Cousaert en Sabine Van Cauwenberge vertrekken van de sociale grondrechten zoals recht op arbeid, recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid, recht op behoorlijke huisvesting. De regelgeving maar vooral de rol van het lokale bestuur komen in beeld. Wat kan, wat moet het OCMW, de gemeente of het sociaal huis doen? De content geeft ook een aanzet voor een toekomstgericht beleid waarbij een meer integrale benadering voorop staat. 

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.