A5-overheidsopdrachten-inuitvoering_1.jpg
Provider image

Deze content is beschikbaar in de Reeks Overheidsopdrachten. Sinds het befaamde Pressetext-arrest van het Hof van Justitie van 2008, blijft de problematiek van de wijziging van overheidsopdrachten iedereen die met het overheidsopdrachtenrecht in aanraking komt fascineren. Hoe goed ook een aanbestedende dienst een overheidsopdracht heeft voorbereid, vaak zullen er toch omstandigheden opduiken waardoor er een noodzaak tot bijsturing ontstaat. Dat wijzigingen, soms aanzienlijke, zich opdringen, is eens temeer het geval als het om langdurige en/of complexe opdrachten gaat. Een gedegen kennis van de regels inzake de wijziging van overheidsopdrachten in uitvoering is dan ook geen overbodige luxe. Het is immers niet zomaar mogelijk om naar believen wijzigingen aan te brengen aan lopende overheidsopdrachten. Helaas zijn de regels inzake wijzigingen van overheidsopdrachten een complexe materie. Deze publicatie vertrekt van de actueel geldende wetgeving overheidsopdrachten en heeft als doel de problematiek van de wijzigingen op een beknopte en bevattelijke wijze uiteen te zetten. Naast een stukje rechtsgeschiedenis, beantwoordt deze publicatie tal van vragen rond deze materie: in welke gevallen is het gerechtigd om over te gaan tot wijziging van een overheidsopdracht? Wie is daartoe gerechtigd? Hoe komt een wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering tot stand? Hoe wordt dat geformaliseerd? Wat de gevolgen zijn van het doorvoeren van een wijziging van een overheidsopdracht? Dat in het bijzonder wanneer de wijziging van een overheidsopdracht in uitvoering als onwettig wordt beschouwd en wat de regelgeving in dat verband aan rechtsbescherming biedt. 

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.