12998_10.jpg
Provider image

Elk OCMW krijgt te maken met mensen die in woonnood verkeren. Het is dan ook een noodzaak om zich zo te organiseren dat men een antwoord kan bieden op acute vragen naar onderdak. Een mogelijk antwoord is het zelf organiseren van tijdelijke opvang, ook wel doorgangswoning genoemd. Terwijl de bewoners in een doorgangswoning verblijven, begeleidt het OCMW hen dan bij het zoeken naar een betere huisvestingssituatie. SOS Huisvesting is gebaseerd op die ervaringen van talrijke OCMW’s. De auteurs bekijken op welke wijze tijdelijke opvang van mensen met acute woonproblemen door het OCMW kan georganiseerd worden: drie concrete deelmodellen en de bijbehorende keuzes worden voorgesteld. Daarna richten ze zich tot de begeleiders van de bewoners nadat het model van doorgangswoning gekozen is. De auteurs bespreken ook het proces van intake tot toewijzing van de woning, de begeleiding tijdens de bewoning en de nazorg. Ze bespreken ook goedlopende projecten, concrete tips en verhalen van woonbegeleiders, maatschappelijk werkers en ondersteunende diensten.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.