2_managenveranderingHR_DEF_7.jpg
Provider image

Containerbegrippen als organisatieontwikkeling, verandermanagement of organisatieverandering worden te pas en te onpas gebruikt. Tijd om die begrippen goed te definiëren, want ook in lokale besturen zijn er heel wat kleine- én grootschalige veranderingsprocessen aan de gang. Het Nieuw Overheidsmanagement zorgt voor nieuwe rolverhoudingen en andere manieren van verantwoorden met o.m. een meer resultaatgerichte manier van werken. Precies daarvoor werd de nieuwe pocket ‘Managen van verandering’ geschreven. Van leidinggevenden worden vandaag immers meer strategische, analytische, veranderkundige, klant- en medewerkergerichte managementcompetenties gevraagd. De stafmedewerker, o.a. werkzaam als projectmedewerker, kwaliteitscoördinator of vormingsverantwoordelijke, moet de veranderingsprocessen ondersteunen en begeleiden. Hij moet het lijnmanagement op weg helpen om de vooropgestelde veranderingsdoelen te realiseren. Stafmedewerkers en hun leidinggevenden vinden in deze pocket voorwaarden en knelpunten, voorbeelden en instrumenten om veranderingsprocessen te managen. Op deze manier zorgt u ervoor dat veranderstrategieën tot de gewenste resultaten leiden en dat de investering loont. Op de bijbehorende cd-rom vindt u een diagnosemodel, stappenplannen, checklists, oefendocumenten en een instrument om het basisprofiel en de kerncompetenties te omschrijven van de interne stafmedewerker of de externe consultant die verantwoordelijk is voor het adviseren en begeleiden van de veranderingsprocessen.