11313_8.jpg
Provider image

Hoe kan ik het sociaal netwerk van een cliënt in kaart brengen op een overzichtelijke manier? Hoe kan ik ervoor zorgen dat de informatie die ik verworven heb over het cliëntsysteem niet alleen voor mezelf duidelijk is, maar ook voor collega’s en andere hulpverleners, en niet in het minst voor de cliënt zelf? Het ecogram - ook wel ecokaart genoemd - is een praktisch hulpmiddel om alle informatie over het sociale netwerk van een cliëntsysteem te bundelen en op een eenvoudige manier aanschouwelijk te maken. Het ecogram is bruikbaar voor een breed publiek. Wie op professionele basis met mensen werkt, zal in het ecogram een geschikt werkinstrument vinden om werkervaringen te delen met collega’s en andere hulp- en dienstverleners, bijvoorbeeld tijdens team-overlegmomenten. Wie als vrijwilliger of mantelzorger actief is, vindt in het ecogram een eenvoudige matrix om zijn bevindingen te ordenen en te kaderen. De content bestaat uit twee grote delen. Het eerste deel is theoretisch van aard. De lezer wordt er vertrouwd gemaakt met de manier van denken die samenhangt met het ecologisch perspectief van het ecogram: het gaat eigenlijk over inzicht in kringlopen en het belang van verbindende netwerken. Dit deel vormt een noodzakelijke opstap naar de presentatie van het ecogram in het tweede, praktijkgerichte deel. In dat deel wordt uitgelegd hoe het ecogram kan toegepast worden in diverse situaties. Uitgangspunt bij die toepassing is altijd het betrekken van de hulpvrager bij het in kaart brengen van zijn situatie. Het ecogram is dan ook geen modieus nieuw gadget, maar wel een emancipatorisch middel dat niet over de hoofden van de cliënt heen gebruikt wordt.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.