Handboek_VVSG_Decreet_Lokaal_bestuur_Website.jpg
Provider image

Op 21 december 2017 keurde het Vlaams Parlement het decreet over het lokaal bestuur goed. De volgende dag werd het door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Het Vlaams Parlement keurde intussen ook al verschillende wijzigingsdecreten goed. De belangrijkste aanpassing kwam er met het decreet van 16 juli 2021 tot versterking van de lokale democratie, dat een aantal regels over o.m. de lokale verkiezingen, de coalitievorming en de aanstelling van de burgemeester grondig bijstuurde. Het Decreet Lokaal Bestuur regelt sinds 2019 de basiswerking van Vlaamse gemeenten en OCMW’s, en de verzelfstandigings- en samenwerkingsentiteiten die ze hebben opgericht of waarin ze participeren, met o.m. de verregaande politieke en ambtelijke integratie van gemeente en OCMW.. De VVSG-medewerkers hebben het ruim 600 artikels tellende decreet over het lokale bestuur grondig gelezen en bestudeerd, en het resultaat neergeschreven in deze publicatie. In een handige vraag- en antwoordvorm kunt u zo kennismaken met alle aspecten van de tekst. Waar nodig worden ook linken gelegd met andere wetgeving of met de relevante uitvoeringsbesluiten. Waar het decreet onduidelijk is, aanleiding kan geven tot verwarring of fouten bevat, hebben de auteurs dat ook aangegeven. De VVSG hoopt dat deze publicatie mandatarissen en medewerkers van lokale besturen helpt om ‘hun Grondwet’ te leren kennen en ermee te werken.  

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.