motivering-omgevingsdecreet-HR.jpg
Provider image

Vergunningsbeslissingen worden vaak betwist. Daarbij wordt doorgaans ook aangehaald dat de vergunning feitelijk of juridisch niet correct of afdoende gemotiveerd is. Finaal kan een tekortkoming in de motivering als een fout worden aangemerkt - die mogelijk ook tot de aansprakelijkheid van de overheid kan leiden. Deze publicatie bevat een handleiding over de wijze waarop u een correcte motivering opbouwt. Zo wordt bijvoorbeeld een antwoord gegeven op volgende vragen:  Waarop moet men zeker letten en wat moet men alleszins vermijden?  Wanneer geldt er een verstrengde motiveringsplicht?  Kan er gemotiveerd worden door verwijzing naar andere stukken of adviezen?  Op welke wijze moeten adviezen of bezwaren bij de motivering betrokken worden? Aan de hand van deze publciatie kunt u in de toekomst uw beslissingen, en vooral uw omgevingsvergunningen (nog) beter motiveren. U zult hiaten vermijden die aanleiding kunnen geven tot betwisting.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.