11238_8.jpg
Provider image

Via deze content wilt de VVSG zijn steentje bijdragen aan het ondersteunen en professionaliseren van de sociale diensten van de OCMW’s. Deze inhoud is een bruikbaar instrument voor de OCMW-maatschappelijk werkers in hun dagelijkse praktijk. De content bevat geen grote traktaten met allerlei theoretische beschouwingen en inzichten, maar wel bruikbare informatie die onmiddellijk toepasbaar is op de werkvloer. Het eerste deel gaat over reglementering en wetgeving. Het helpt de lezer bij het toepassen van allerlei regelgeving die specifiek is voor de context van een OCMW-sociale dienst. De content bevat het door de VVSG ontwikkelde instrument voor het berekenen van aanvullende steun, een instrument dat de sociale dienst op weg moet zetten om meer eenvormigheid te krijgen in het toekennen van allerlei vormen van aanvullende financiële steun. Verder bevat het ook een bijdrage over welk OCMW bevoegd is voor het toekennen van maatschappelijke dienstverlening, en een wegwijzer naar integrale hulpverlening. Het tweede deel is methodologisch en instrumenteel van aard. VVSG biedt jaarlijks via zijn Congres- en Vormingscentrum vormingen en opleidingen voor OCMW-maatschappelijk werkers aan. Het cursusmateriaal vormt de basis voor bijdragen die in dit deel gebundeld zijn. Interessante werkvormen en instrumenten voor de OCMW-praktijk worden zo ontsloten voor de hele sector. Ook bijdragen over methodieken komen aan bod.

Verder lezen?

Je bent niet aangemeld als VVSG-lid of hebt niet het correcte abonnement om dit item te bekijken.

Inloggen

Deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden. Of deze inhoud is enkel beschikbaar voor VVSG-leden met een Extenso-abonnement.

  • VVSG-leden hebben toegang tot exclusieve ledeninformatie.
  • VVSG-leden met een Extenso-abonnement krijgen bovendien toegang tot de informatie van Inforum, Pinakes en Politeia.

Lees meer informatie over onze formules.